Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 751/2000 privind declasificarea unor părţi din Manualul comun adoptat de către Comitetul Executiv înfiinţat prin Convenţia de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 Număr celex: 32000D0751

În vigoare de la 02.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2000
privind declasificarea unor părţi din Manualul comun adoptat de
către Comitetul Executiv înfiinţat prin Convenţia de punere în
aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 (2000/751/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 207,

întrucât:

(1) Prin deciziile sale din 14 decembrie 1993 (SCH/Com-ex (93) 22 rev) şi din 23 iunie 1998 (SCH/Com-ex (98) 17), Comitetul Executiv înfiinţat prin Convenţia de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985, care a fost înlocuit de Consiliu în temeiul art. 2 din Protocolul Schengen a clasificat drept "confidenţiale" toate dispoziţiile din Manualul comun, a cărui ultimă versiune a fost adoptată prin decizia Comitet Executiv menţionat la 28 aprilie 1999 (SCH/Com-ex (99) 13).

(2) Manualul comun, precum şi deciziile Comitetului Executiv privind clasificarea acestuia fac parte din acquis-ul Schengen, aşa cum este definit de Consiliu în Decizia sa 1999/435/CE1.

(3) Unele părţi din Manualul comun trebuie declasificate, inclusiv dispoziţiile care corespund dispoziţiilor neclasificate din Instrucţiunile consulare comune,

DECIDE:

___________

1 JO L 176, 10.07.1999, p. 1.

Articolul 1

Se declasifică partea I şi anexele 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 14a din Manualul comun.

Articolul 2

Părţile declasificate din Manualul comun se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...