Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 731/2000 de stabilire a regulamentului de procedură al forumului consultativ comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice (notificată sub numărul C(2000) 3281) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0731

În vigoare de la 22.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
de stabilire a regulamentului de procedură al forumului consultativ
comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice (notificată sub
numărul C(2000) 3281) (Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/731/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice1, în special articolul 15,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede instituirea de către Comisie a unui comitet al Uniunii Europene pentru eticheta ecologică, denumit în continuare "CUELE", compus din organismele competente prevăzute la articolul 14 şi din forumul consultativ prevăzut la articolul 15.

(2) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede obligaţia Comisiei de a face astfel încât, în desfăşurarea lucrărilor sale, CUELE să garanteze, pentru fiecare categorie de produse, o participare echilibrată a tuturor părţilor interesate, precum industria şi prestatorii de servicii, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii, artizanii şi organizaţiile lor profesionale, sindicatele, comercianţii, vânzătorii cu amănuntul, importatorii, grupurile de protecţie a mediului şi organizaţiile consumatorilor.

(3) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că aceste părţi se întâlnesc în cadrul unui forum consultativ.

(4) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că regulamentul de procedură al forumului consultativ menţionat anterior este stabilit de către comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17.

(5) Al cincilea motiv din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 indică faptul că pentru ca sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice să fie acceptat de marele public, este esenţial ca organizaţiile non-guvernamentale din domeniul mediului şi organizaţiile consumatorilor să joace un rol important în elaborarea şi definirea criteriilor etichetei ecologice comunitare.

(6) Punctul 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede instituirea în cadrul CUELE a unui grup de lucru ad hoc specific, la care vor participa părţile interesate menţionate la articolul 15 şi organismele competente menţionate la articolul 14, în vederea elaborării criteriilor etichetei ecologice aplicabile fiecărei categorii de produse.

(7) Măsurile prevăzute de către prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTATĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...