Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 730/2000 de instituire a Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică şi de stabilire a regulamentului său interior (notificată sub numărul C(2000) 3280) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0730

În vigoare de la 22.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
de instituire a Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea
ecologică şi de stabilire a regulamentului său interior (notificată
sub numărul C(2000) 3280) (Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/730/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 13,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede instituirea de către Comisie a unui Comitet al Uniunii Europene pentru etichetarea economică, denumit în continuare "CUEEE", format din organismele competente menţionate la articolul 14 şi din forumul consultativ menţionat la articolul 15.

(2) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că regulamentul de ordine interioară al CUEEE este stabilit de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 şi ţinând seama de principiile de procedură definite în anexa IV.

(3) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că CUEEE contribuie în special la stabilirea şi la revizuirea criteriilor etichetării ecologice ca şi a cerinţelor în materie de evaluare şi de verificare.

(4) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede ca, în cursul lucrărilor sale, Comisia să facă astfel încât, CUEEE să garanteze, pentru fiecare categorie de produse, o participare echilibrată a tuturor părţilor interesate, precum industria şi prestatorii de servicii, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii, artizanii şi organizaţiile lor profesionale, sindicatele, comercianţii, detailiştii, importatorii, grupurile de protecţia mediului şi organizaţiile de consumatori.

(5) Al cincilea motiv al Regulamentului (CE) nr. 1980/2000 prevede că, pentru ca sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice să fie acceptat de către publicul larg, este esenţial ca organizaţiile nonguvernamentale cu specific de mediu şi organizaţiile de consumatori să joace un rol important în elaborarea şi definirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare.

(6) Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că CUEEE poate cere Comisiei să declanşeze procedura prevăzută pentru stabilirea criteriilor ecologice.

(7) Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede acordarea de către Comisie pentru CUEEE a unui mandat pentru a elabora şi revizui periodic criteriile de acordare a etichetei ecologice, precum şi cerinţele în materie de evaluare şi de verificare legate de criteriile în cauză, care se aplică categoriilor de produse din domeniul de aplicare al regulamentului menţionat.

(8) Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că, pe baza acestui mandat, CUEEE elaborează criteriile de acordare a etichetei ecologice care se aplică categoriei de produse şi cerinţelor în materie de evaluare şi de verificare legate de aceste criterii, în conformitate cu articolul 4 şi anexa IV a regulamentului menţionat, ţinând seama de rezultatele studiilor de fezabilitate şi de piaţă, de consideraţiile privind ciclul de viaţă şi de analiză a îmbunătăţirii menţionate în anexa II a aceluiaşi regulament.

(9) Punctul 1 din anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 1980/2000 prevede instituirea în cadrul CUEEE a unui grup de lucru ad hoc specific la care vor participa părţile interesate menţionate la articolul 15 şi organismele competente menţionate la articolul 14 în vederea elaborării criteriilor de acordare a etichetei ecologice care se aplică fiecărei categorii de produse.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...