Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 729/2000 privind un contract tip referitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologice comunitare [notificată cu numărul C(2000) 3278] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0729

În vigoare de la 22.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
privind un contract tip referitor la condiţiile de utilizare a
etichetei ecologice comunitare [notificată cu numărul C(2000)
3278] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/729/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1), având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind elaborarea unui sistem comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice(1), în special art. 9,

întrucât:

1. art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că un contract tip trebuie să fie adoptat în conformitate cu procedura prevăzută în art. 17.

2. este necesar, nu numai pentru a evita denaturarea concurenţei, dar şi pentru a garanta protecţia intereselor consumatorilor şi ale utilizatorilor, ca utilizarea etichetei să se facă în aceleaşi condiţii în întreaga Comunitate.

3. organismele competente trebuie totuşi să poată include dispoziţii suplimentare în contract, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

4. contractul trebuie să conţină dispoziţii cu privire la controlul conformităţii care să permită organismului competent să se asigure că eticheta nu este atribuită decât produselor care corespund obiectivelor şi principiilor stabilite în art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 şi care sunt conforme termenilor contractului.

5. în plus, trebuie să se prevadă dispoziţii privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei de utilizare a etichetei în cazul în care obiectivele şi principiile regulamentului menţionat şi termenii contractului nu sunt respectaţi.

6. măsurile adoptate prin prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit conform art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...