Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 728/2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare şi a taxelor anuale [notificată cu numărul C(2000) 3279] [Text cu relevanţă pentru SEE] Număr celex: 32000D0728

În vigoare de la 22.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei
ecologice comunitare şi a taxelor anuale [notificată cu numărul
C(2000) 3279] [Text cu relevanţă pentru SEE] (2000/728/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 12 şi anexa V,

întrucât:

(1) art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că pentru orice cerere de acordare a etichetei ecologice trebuie plătită o taxă, în funcţie de costurile de procesare a cererii, şi că utilizarea etichetei presupune plata unei taxe anuale de către solicitant;

(2) art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că suma totală a taxelor anuale şi a taxelor percepute pentru depunerea unei cereri este fixată de către Comisie conform dispoziţiilor anexei V şi procedurii prevăzute în art. 17 din regulamentul menţionat;

(3) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede fixarea unei taxe minime şi a unei taxe maxime, iar taxa pentru depunerea unei cereri de acordare a etichetei ecologice trebuie să fie redusă cu cel puţin 25% atât pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM)2, cât şi pentru producătorii şi prestatorii de servicii din ţările în curs de dezvoltare;

(4) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede ca taxa anuală să fie calculată în funcţie de volumul anual al vânzărilor produsului căruia i se acordă eticheta ecologică în cadrul Comunităţii, precum şi fixarea unei taxe minime şi a unei taxe maxime.

(5) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede ca taxa anuală să fie redusă cu cel puţin 25% atât pentru IMM-uri, cât şi pentru producătorii şi prestatorii de servicii din ţările în curs de dezvoltare.

(6) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că se pot aplica reduceri suplimentare ale taxelor anuale pentru solicitanţii care au primit deja certificarea în cadrul sistemului comunitar de audit şi management ecologic (EMAS) sau în baza normei ISO 14001.

(7) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că se pot acorda alte reduceri ale taxelor conform dispoziţiilor art. 17 din regulamentul menţionat.

(8) măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...