Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 693/2000 privind retragerea referinţelor standardului EN 703 "Maşini agricole - Utilaje pentru descărcare siloz - Securitate" de pe lista referinţelor standardelor publicate în cadrul punerii în aplicare a Directivei 98/37/CE [notificat cu numărul C(2000) 3104] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0693

În vigoare de la 11.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 25 octombrie 2000
privind retragerea referinţelor standardului EN 703 "Maşini
agricole - Utilaje pentru descărcare siloz - Securitate" de pe
lista referinţelor standardelor publicate în cadrul punerii
în aplicare a Directivei 98/37/CE
[notificat cu numărul C(2000) 3104]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/693/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/37/CE din 22 iunie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre în domeniul utilajelor1, modificată ultima dată de Directiva 98/79/CE2, în special art. 6 alin. (1),

având în vedere avizul comitetului instituit prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice3,

întrucât:

(1) Art. (2) din Directiva 98/37/CE, modificat, prevede că utilajele pot fi introduse pe piaţă şi date în folosinţă doar dacă nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, când sunt instalate şi întreţinute corespunzător şi folosite în scopurile pentru care au fost destinate.

(2) Se presupune că utilajele care sunt în conformitate cu standardele armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, îndeplinesc cerinţele de bază privind sănătatea şi securitatea menţionate în art. (3) din Directiva 98/37/CE, modificată.

(3) Statele membre sunt rugate să publice referinţele standardelor naţionale care transpun standardele armonizate.

(4) Referinţele standardului armonizat EN 703:1995 "Maşini agricole - Utilaje pentru descărcare siloz - Securitate" au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene C 229 din 8 august 1996 în cadrul punerii în aplicare a Directivei 98/37/CE, modificată.

(5) În prezent, acest standard încă oferă prezumţia de conformitate.

(6) Italia a constatat că pe teritoriul său multe accidente mortale au survenit în urma utilizării utilajelor de descărcare a silozurilor de furaje fabricate în conformitate cu standardul EN 703. În consecinţă, Italia a considerat că acest standard nu îndeplineşte cerinţele de bază privind sănătatea şi securitatea ale directivei şi că referinţele sale ar trebui retrase de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, pentru a nu mai conferi o prezumţie de conformitate cu directiva.

(7) Comitetul tehnic CEN/TC 144 a examinat această problemă şi a început un proiect de revizuire a acestui standard. Ţinând cont de dificultăţile semnificative pe care le-a întâlnit la această revizuire, a concluzionat că vor mai fi necesari câţiva ani înainte ca standardul revizuit să poată fi ratificat.

(8) Ţinând seama de termenul anticipat, se propune ca referinţele acestui standard să fie retrase imediat, pentru a se evita folosirea lor pe viitor ca standard armonizat.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...