Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 597/2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene Număr celex: 32000D0597

În vigoare de la 07.10.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 septembrie 2000
privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene
(2000/597/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 269,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Curţii de Conturi3,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social4.

întrucât:

(1) Consiliul European care s-a întrunit la Berlin în 24 şi 25 martie 1999 a hotărât, inter alia, că sistemul de resurse proprii al Comunităţilor trebuie să fie echitabil, transparent, eficient, simplu şi bazat pe criteriul care exprimă cel mai bine capacitatea de contribuţie a fiecărui stat membru.

(2) Sistemul de resurse proprii al Comunităţilor trebuie să asigure resursele adecvate pentru dezvoltarea ordonată a politicilor Comunităţilor, fiind supus unei discipline bugetare stricte.

(3) Este adecvat să se folosească datele de cea mai bună calitate în sensul bugetului Uniunii Europene şi resurselor proprii ale Comunităţilor. Aplicarea Sistemului European de Conturi Economice Integrate (numit în continuare "SEC 95"), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului5 îmbunătăţeşte calitatea măsurării datelor cu privire la conturile naţionale.

(4) Este util să se folosească cele mai recente noţiuni statistice în sensul resurselor proprii şi pentru definirea produsul naţional brut (PNB) ca fiind egal în acest sens cu venitul naţional brut (VNB), aşa cum este determinat de Comisie prin aplicarea SEC 95 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96.

(5) În plus, în cazul în care modificările la SEC 95 determină modificări semnificative în VNB aşa cum este determinat de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96, este adecvat ca să decidă Consiliul, dacă aceste modificări se aplică în sensul resurselor proprii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...