Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 553/2000 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 89/106/CEE privind performanţa exterioară a învelitorilor de acoperiş în cazul expunerii la foc exterior [notificată cu numărul C(2000) 2266] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0553

În vigoare de la 19.09.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 6 septembrie 2000
de punere în aplicare a Directivei Consiliului 89/106/CEE privind
performanţa exterioară a învelitorilor de acoperiş în cazul
expunerii la foc exterior [notificată cu numărul C(2000) 2266]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/553/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 98/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte produsele pentru construcţii1, modificate de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 şi 20,

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 89/106/CEE, statele membre au datoria să se asigură că, pe teritoriul lor, lucrările de construcţie şi inginerie civilă sunt proiectate şi executate în aşa fel încât să nu pericliteze siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a bunurilor, ţinând cont, în acelaşi timp, de alte cerinţe esenţiale în interesul bunăstării generale.

(2) Dispoziţiile privind proiectarea şi execuţia ansamblurilor de acoperiş intră în responsabilitatea statelor membre.

(3) Comunicarea Comisiei privind documentele interpretative ale Directivei 89/106/CEE3 enumeră, la pct. 2.2 din documentul interpretativ nr. 2, o serie de măsuri asociate, în vederea satisfacerii cerinţei esenţiale de "siguranţă la foc" care contribuie, împreună, la definirea strategiei de siguranţă la foc, care poate fi pusă în aplicare în moduri diferite în statele membre.

(4) Pct. 4.3.1.2.2. din documentul interpretativ nr. 2 identifică cerinţele cărora trebuie să se răspundă produsele pentru construcţii în cazul acoperişurilor expuse la foc exterior.

(5) Deciziile Comisiei 98/436/CE4, 98/599/CE5, 98/600/CE6, 1999/90/CE7, 2000/245/CE8 şi 2000/553/CE, privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii destinate învelitorilor de acoperiş care pot fi expuse unei surse de foc exterioare prevăd că anumite produse/materiale pot fi "considerate că satisfac" cerinţele pentru caracteristica de "performanţă în cazul expunerii la foc exterior" fără a mai fi nevoie să fie supuse unor încercări.

(6) Performanţa în cazul expunerii la foc exterior a multor produse/materiale pentru învelitori de acoperiş, este clar stabilită şi suficient de bine cunoscută organismelor de reglementare pentru protecţia împotriva incendiilor din statelor membre, astfel încât ele nu necesită efectuarea unor încercări specifice pentru această caracteristică de performanţă.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...