Back

Parlamentul European

Decizia nr. 459/2000 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene Număr celex: 32000D0459

În vigoare de la 22.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI, A COMISIEI, A
CURŢII DE JUSTIŢIE, A CURŢII DE CONTURI, A COMITETULUI ECONOMIC ŞI
SOCIAL ŞI A COMITETULUI REGIUNILOR
din 20 iulie 2000
privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii
Oficiale al Comunităţilor Europene (2000/459/CE, CECO, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA,

CURTEA DE JUSTIŢIE,

CURTEA DE CONTURI,

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL,

COMITETUL REGIUNILOR,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Art. 8 din Decizia reprezentanţilor guvernelor statelor membre din 8 aprilie 1965 privind amplasarea provizorie a anumitor instituţii şi departamente ale Comunităţilor1 prevedea amplasarea unui Oficiu pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene (denumit în continuare "Oficiul") la Luxemburg. Dispoziţia în cauză a fost pusă în aplicare prin Decizia 69/13/Euratom, CECO, CEE2, modificată de Decizia 80/443/CEE, Euratom, CECO3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...