Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 436/2000 de constituire a un Comitet pentru protecţia socială Număr celex: 32000D0436

În vigoare de la 12.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 iunie 2000
de constituire a un Comitet pentru protecţia socială (2000/436/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 202,

întrucât:

(1) Comisia, în Comunicarea sa "O strategie concertată pentru modernizarea protecţiei sociale" din 14 iulie 1999, formula sugestii pentru întărirea cooperării în domeniul protecţiei sociale, printre altele, prin formarea unui grup de funcţionari la nivel înalt.

(2) Parlamentul European, în Rezoluţia sa din 16 februarie 2000 privind Comunicarea Comisiei cu privire la o strategie concertată de modernizare a protecţiei sociale, a salutat comunicarea Comisiei şi decizia de a crea un astfel de grup.

(3) Consiliul, în Concluziile sale din 17 decembrie 1999 privind întărirea cooperării în vederea modernizării şi îmbunătăţirii protecţiei sociale1, sublinia necesitatea unei cooperări pentru modernizarea protecţiei sociale, pe baza unui dialog structurat şi permanent, a unei continuări şi a unui schimb de informaţii, de experienţă şi de bună practică între statele membre.

(4) Consiliul, în cadrul aceloraşi concluzii:

- aproba sugestia Comisiei de a crea un mecanism de cooperare întărită, definit de un grup de funcţionari la nivel înalt constituit pentru a pune în aplicare prezenta acţiune;

- sublinia faptul că acest tip de cooperare ar trebui să acopere toate formele de protecţie socială şi să ajute statele membre, dacă este necesar, să-şi îmbunătăţească şi să-şi întărească sistemul lor de protecţie socială, în funcţie de priorităţile lor naţionale, şi amintea că organizarea şi finanţarea sistemului de protecţie socială ţin de competenţa statelor membre;

- estima că există un interes special ca acesta nouă cooperare pentru îmbunătăţirea şi modernizarea protecţiei sociale să fie o acţiune coerentă, paralelă şi interactivă în raport cu strategia europeană pentru ocupare forţei de muncă şi cu dialogul macroeconomic;

- aproba cele patru obiective generale emise de Comisie, şi anume: să facă munca mai avantajoasă şi să asigure un venit sigur, să garanteze pensionări sigure şi condiţii de pensionare viabile, să promoveze integrarea socială şi să garanteze un nivel ridicat şi durabil de protecţie şi de sănătate; recunoştea că aspectele financiare sunt comune tuturor obiectivelor;

- sublinia că este necesară integrarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei în toate acţiunile care tind la realizarea celor patru obiective;

- sublinia rolul partenerilor sociali în modernizarea procesului de protecţie socială.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...