Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 407/2000 privind echilibrul între bărbaţi şi femei în cadrul comitetelor şi grupurilor de experţi constituite de Comisie [notificată cu numărul C (2000) 1600] Număr celex: 32000D0407

În vigoare de la 27.06.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 19 iunie 2000
privind echilibrul între bărbaţi şi femei în cadrul comitetelor
şi grupurilor de experţi constituite de Comisie
[notificată cu numărul C (2000) 1600]
(2000/407/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât:

(1) în conformitate cu art. 2 din Tratat, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei este una din misiunile Comunităţii.

(2) în conformitate cu art. 3 din Tratat, Comunitatea caută ca în toate acţiunile sale să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei.

(3) în ciuda Recomandării Consiliului 96/694/CE din 2 decembrie 1996 privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesul decizional1, femeile sunt încă subreprezentate în organele de decizie, inclusiv cele înfiinţate de Comisie2.

(4) Rezoluţia Parlamentului European din 11 februarie 1994 privind prezenţa femeilor în organele de decizie a invitat statele membre ale Uniunii Europene să ia măsuri specifice în acest domeniu şi a fost urmată de o Rezoluţie a Consiliului din 27 martie 1995 privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesul decizional.

(5) egalitatea între femei şi bărbaţi este indispensabilă pentru demnitatea umană şi pentru democraţie şi constituie un principiu fundamental al legislaţiei comunitare, al constituţiilor şi legislaţiilor statelor membre şi al convenţiilor internaţionale şi europene.

(6) Comisia a adoptat o politică de luare în considerare sistematică a egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi de integrare a egalităţii şanselor în toate activităţile şi politicile comunitare.

(7) în timpul celei de-a patra Conferinţe mondiale a Naţiunilor Unite privind femeile (Pekin, 1995), Comunitatea Europeană s-a angajat să promoveze participarea femeilor la luarea deciziilor.

(8) Consiliul Europei, în Recomandarea sa 1413 din 1999, invită statele sale membre să ajungă la o reprezentare echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în viaţa publică şi privată.

(9) la Conferinţa europeană de la Paris din 17 aprilie 1999 privind femeile şi bărbaţii aflaţi la putere, statele membre au fost invitate să promoveze respectarea egalităţii între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte desemnarea membrilor organelor de decizie.

(10) trebuie adoptate măsuri specifice pentru promovarea participării echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor la procesul decizional, cu scopul de a realiza o egalitate a şanselor între femei şi bărbaţi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...