Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 365/2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen Număr celex: 32000D0365

În vigoare de la 01.06.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 mai 2000
privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord de a participa la unele dintre
dispoziţiile acquis-ului Schengen (2002/365/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere art. 4 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "Protocolul Schengen"),

având în vedere solicitarea Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, exprimată în scrisorile din 20 mai 1999, 9 iulie 1999 şi 6 octombrie 1999 adresate preşedintelui Consiliului, de a participa la anumite dispoziţii ale acquis-ului Schengen, după cum se precizează în scrisorile respective,

având în vedere avizul Comisiei Comunităţilor Europene din 20 iulie 1999 privind solicitarea,

întrucât Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord are o poziţie specială cu privire la aspectele reglementate de titlul IV din partea III a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, după cum se recunoaşte în protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei şi în protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale art. 14 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, anexat prin Tratatul de la Amsterdam la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

întrucât acquis-ul Schengen a fost conceput şi funcţionează ca un ansamblu coerent ce trebuie pe deplin acceptat şi aplicat de toate statele ce susţin principiul eliminării verificării persoanelor la frontierele comune ale acestora;

întrucât Protocolul Schengen prevede posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să participe la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen, datorită poziţiei speciale a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord menţionate anterior;

întrucât Regatul Unit îşi va asuma obligaţiile ce revin unui stat membru în baza articolelor din Convenţia Schengen din 1990 enumerate în prezenta decizie;

întrucât, având în vedere poziţia specială a Regatului Unit menţionată anterior, nici Regatul Unit şi nici teritoriile menţionate în art. 5 nu participă în baza prezentei decizii la dispoziţiile referitoare la frontiere ale Convenţiei Schengen din 1990;

întrucât, ţinând seama de problemele grave abordate în art. 26 şi 27 din Convenţia Schengen din 1990, Regatul Unit şi Gibraltar vor aplica aceste articole;

întrucât Regatul Unit a solicitat să participe la ansamblul dispoziţiilor acquis-ului Schengen privind instituirea şi funcţionarea sistemului de informaţii Schengen (denumit în continuare "SIS"), cu excepţia dispoziţiilor privind notificările de urgenţă la care se face trimitere în art. 96 din Convenţia Schengen din 1990 şi celelalte dispoziţii referitoare la respectivele notificări;

întrucât, în opinia Consiliului, orice participare parţială a Regatului Unit la acquis-ul Schengen trebuie să respecte coerenţa domeniilor care formează ansamblul acestui acquis;

întrucât Consiliul recunoaşte astfel dreptul Regatului Unit de a prezenta, conform art. 4 din Protocolul Schengen, o solicitare de participare parţială, observând în acelaşi timp necesitatea de a se ţine cont de impactul unei asemenea participări a Regatului Unit la dispoziţiile privind instituirea şi funcţionarea SIS asupra interpretării celorlalte dispoziţii relevante ale acquis-ului Schengen şi asupra implicaţiilor financiare ale acesteia;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...