Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 361/2000 privind publicarea referinţelor standardelor EN 1459:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare autopropulsate cu rază de acţiune variabilă" şi EN 1726-1:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg şi tractoare industriale cu un efort la bara de tracţiune mai mic sau egal cu 20 000 N - Partea 1: Cerinţe generale" [notificat cu numărul C(2000) 1174] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0361

În vigoare de la 30.05.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 10 mai 2000
privind publicarea referinţelor standardelor EN 1459:1999 "Securitatea
cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare autopropulsate cu rază de acţiune
variabilă" şi EN 1726-1:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare -
Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg
şi tractoare industriale cu un efort la bara de tracţiune mai mic
sau egal cu 20000 N - Partea 1: Cerinţe generale"
[notificat cu numărul C(2000) 1174]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/361/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/37/CE din 22 iunie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre în domeniul utilajelor1, modificată de Directiva 98/79/CE2,

având în vedere avizul Comitetului instituit prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/34/CE, din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice3, modificată de Directiva 98/48/CE4,

întrucât:

(1) Art. 2 din Directiva 98/37/CE, modificată, stabileşte că utilajele pot fi introduse pe piaţă şi date în folosinţă doar dacă nu periclitează sănătatea sau securitatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci când sunt instalate, întreţinute în mod corespunzător şi folosite conform cu destinaţia lor.

(2) Se presupune că utilajele care se conformează standardelor armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, îndeplinesc cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în art. 3 din Directiva 98/37/CE, modificată.

(3) Statelor membre li se recomandă publicarea referinţelor standardelor naţionale care transpun standardele armonizate.

(4) Standardele armonizate EN 1459:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu rază de acţiune variabilă" şi EN 1726-1:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg şi tractoare industriale cu un efort la bara de tracţiune mai mic sau egal cu 20 000 N - Partea 1: Cerinţe generale" se ocupă de echipamentul ce prezintă un risc special pentru operator, în special riscul de a fi strivit între sol şi utilaj, în cazul răsturnării accidentale a căruciorului.

(5) Având în vedere numărul de accidente ce au avut loc pe teritoriile lor, mai multe state membre au estimat că, deşi sunt corecte, standardele menţionate mai sus nu reglementează toate cerinţele esenţiale ale directivei, în special riscul de strivire a operatorului.

(6) Este necesar să se atragă atenţia asupra acestui risc potenţial, care nu este prevăzut în standardele menţionate mai sus.

(7) În aşteptarea modificării standardelor, este esenţial, de dragul eficacităţii, să se ţină cont acum de lacunele constatate, care totuşi nu afectează conţinutul actual al standardelor.

(8) Prin urmare, este necesară publicarea standardelor EN 1726-1:1999 şi EN 1459:1999 împreună cu un avertisment adecvat şi cu indicaţia că un mandat de standardizare trebuie acordat Comitetului European pentru Standardizare (CEN) în vederea modificării standardelor,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...