Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 354/2000 de constituire a unui Comitet pentru aspectele civile ale gestionării crizelor Număr celex: 32000D0354

În vigoare de la 27.05.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 mai 2000
de constituire a unui Comitet pentru aspectele civile ale
gestionării crizelor (2000/354/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 207,

întrucât:

(1) În cadrul procesului de consolidare a politicii externe şi de securitate comune, în special a politicii europene de securitate şi apărare comune prevăzute la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European, reunit la Helsinki la 10 şi 11 decembrie 1999, a solicitat preşedinţiei, împreună cu Secretarul General/Înaltul Reprezentant, să continue activitatea în cadrul Consiliului Afacerilor Generale cu privire la toate aspectele cuprinse în raportul preşedinţiei, inclusiv privind un comitet pentru gestionarea civilă a crizelor.

(2) Consiliul European reunit la Lisabona la 23 şi 24 martie 2000 a invitat Consiliul să instituie un comitet de gestionare civilă a crizelor în cadrul sau cu ocazia Consiliului European reunit la Feira.

(3) Deciziile privind instrumentele de gestionare civilă a crizelor în temeiul Tratatului CE se vor adopta în conformitate cu procedurile prevăzute de tratat.

(4) Consiliul European reunit la Helsinki a subliniat nevoia de a consolida capacitatea de reacţie şi eficienţa resurselor şi a instrumentelor de care dispune Uniunea, precum şi sinergia acestora.

(5) Schimbul de informaţii şi coordonarea instrumentelor de gestionare civilă a crizelor va facilita, inter alia, activitatea mecanismului de coordonare din cadrul Secretariatului General al Consiliului, a cărui creare a fost aprobată de Consiliul European de la Helsinki,

DECIDE:

Articolul 1

Se constituie un comitet pentru aspectele civile ale gestionării crizelor, format din reprezentanţi ai statelor membre.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...