Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 351/2000 privind procedura de desemnare a unui nou server gazdă comun pentru sistemul veterinar computerizat integrat (notificată cu numărul C(2000) 818) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0351

În vigoare de la 25.05.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 mai 2000
privind procedura de desemnare a unui nou server gazdă comun pentru
sistemul veterinar computerizat integrat (notificată cu
numărul C(2000) 818) (Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/351/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în comerţul intracomunitar cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/118/CEE2, în special articolul 20 alineatul (3),

având în vedere Decizia 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 privind informatizarea procedurilor veterinare de import (proiect Shift), de modificare a Directivelor 90/675/CEE, 91/496/CEE, 91/628/CEE şi a Deciziei 90/424/CEE şi de abrogare a Deciziei 88/192/CEE3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei, în special articolul 12,

întrucât:

(1) Prin Decizia 92/373/CEE4, Comisia a desemnat serverul gazdă ANIMO şi în conformitate cu Decizia 92/486/CEE a Comisiei5 serverul gazdă ANIMO urmează a fi operaţional cel puţin până la 31 martie 2000.

(2) În urma diferitelor activităţi desfăşurate la nivel comunitar, în special studiile şi seminarul privind revizuirea arhitecturii reţelei ANIMO, ar trebui pus în aplicare un sistem veterinar care să integreze diferitele aplicaţii de calculator.

(3) Este oportun ca în acest stadiu să se specifice procedura ce trebuie urmată pentru desemnarea unui nou server gazdă care să îndeplinească toate serviciile solicitate în sensul sistemului veterinar computerizat integrat.

(4) Serverul gazdă comun trebuie să îndeplinească specificaţii tehnice precise.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 224, 18.08.1990, p. 29.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...