Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2826/2000 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă Număr celex: 32000R2826

În vigoare de la 23.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 2826/2000
din 19 decembrie 2000
privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele
agricole pe piaţa internă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 37,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) În temeiul reglementărilor sectoriale în vigoare, Comunitatea poate desfăşura activităţi promoţionale pe piaţa internă pentru anumite produse agricole.

(2) Având în vedere previziunile privind evoluţia pieţelor şi experienţa dobândită şi pentru a oferi informaţii complete consumatorilor, ar trebui urmată o politică cuprinzătoare şi sistematică de informare şi promovare pe piaţa internă a produselor agricole şi a metodei de producere a acestora şi, în mod subsidiar, pentru produsele alimentare, în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute pentru ţările terţe, dar fără încurajarea consumului unui produs în temeiul originii sale.

(3) O astfel de politică completează şi consolidează în mod util programele derulate de către statele membre prin promovarea imaginii acestor produse pentru consumatorii din Comunitate, în special în ceea ce priveşte calitatea, valoarea nutritivă şi siguranţa alimentelor şi a metodelor de producţie.

(4) Trebuie definite criterii pentru selectarea produselor şi sectoarelor în cauză şi a temelor campaniei comunitare.

(5) Pentru a se asigura consecvenţa şi eficienţa programelor, este necesar să se prevadă stabilirea liniilor directoare care definesc, pentru fiecare produs sau sector, orientările generale referitoare la elementele esenţiale ale programelor în cauză.

(6) Având în vedere natura tehnică a sarcinilor care trebuie îndeplinite, Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a recurge la un comitet de experţi în comunicare sau la asistenţi tehnici.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...