Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2667/2000 privind Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie Număr celex: 32000R2667

În vigoare de la 07.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2667/2000 AL CONSILIULUI
din 5 decembrie 2000
privind Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere propunerea Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Asistenţa în favoarea Albaniei, Bosniei-Herţegovina, Croaţiei, Republicii Federale a Iugoslaviei şi a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei a fost pusă în aplicare, în esenţă, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1628/962 şi a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3906/89 din 18 decembrie 1989 privind ajutorul economic în favoarea anumitor ţări din Europa Centrală şi de Est3;

(2) Regulamentul (CE) nr. 1628/96 a creat Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie;

(3) Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2666/20004 care oferă un cadru juridic unificat pentru asistarea comunitară în favoarea acestor ţări şi abrogă Regulamentul (CE) nr. 1628/96.

(4) Este necesar, prin urmare, să se reia, adaptând-le la Regulamentul (CE) nr. 2666/2000, dispoziţiile privind crearea şi funcţionarea Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie într-un nou regulament, aducându-se, în acelaşi timp, modificările necesare.

(5) Consiliul European de la Feira din 19 şi 20 iunie 2000 a subliniat că Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie, în calitatea sa de autoritate însărcinată cu punerea în aplicare a viitorului program CARDS, trebuie să aibă posibilitatea de a-şi folosi întregul potenţial pentru a atinge obiectivele stabilite de către Consiliul European de la Cologne din 3 şi 4 iunie 1999.

(6) Tratatul nu prevede, pentru adaptarea prezentului regulament, alte atribuţii decât cele din articolul 308.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...