Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 57/1999 privind sistemul de alertă şi de reacţie rapidă pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2119/98/CE [notificată sub numărul C(1999) 4016] Număr celex: 32000D0057

În vigoare de la 26.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 22 decembrie 1999
privind sistemul de alertă şi de reacţie rapidă pentru prevenirea
şi controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei
Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2119/98/CE
[notificată sub numărul C(1999) 4016] (2000/57/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2119/98/CE din 24 septembrie 1998, prin care se constituie o reţea de supraveghere epidemiologică şi de control al bolilor transmisibile în cadrul Comunităţii(1), în special art. 1 şi 7,

întrucât:

(1) conform Deciziei nr. 2119/98/CE, se impune constituirea unei reţele la nivel comunitar pentru promovarea cooperării şi coordonării între statele membre, cu sprijinul Comisiei, în vederea îmbunătăţirii prevenirii şi controlului, în cadrul Comunităţii, a categoriilor de boli transmisibile enumerate în anexa la decizia menţionată anterior. Reţeaua trebuie utilizată pentru controlul epidemiologic al acestor boli şi pentru realizarea unui sistem de alertă şi de reacţie rapidă.

(2) bolile şi problemele sanitare deosebite cuprinse în sistemul de alertă şi de reacţie rapidă la nivel comunitar trebuie să reflecte nevoile actuale ale Comunităţii, şi în primul rând valoarea adăugată a reacţiei la nivel comunitar.

(3) sistemul de alertă şi de reacţie rapidă trebuie să permită examinarea problemelor ridicate de autorităţile sanitare competente din fiecare stat membru sau evidenţiate cu ajutorul datelor culese conform art. 4 din Decizia nr. 2119/98/CE.

(4) prezenta decizie contribuie la integrarea reţelei comunitare constituite prin Decizia nr. 2119/98/CE în alte reţele de alertă rapidă constituite la nivel naţional sau comunitar pentru bolile şi problemele deosebite ce trebuie vizate de sistemul de alertă şi de reacţie rapidă. În scopul punerii sale în practică, reţeaua comunitară va funcţiona, în consecinţă, în primul rând prin utilizarea sistemului Euphin-HSSCD (sistemul de control sanitar al bolilor transmisibile din cadrul reţelei europene de informaţii din domeniul sănătăţii publice), care comportă trei aspecte:

a) sistemul de alertă şi de reacţie rapidă pentru notificările referitoare la pericolele clare pentru populaţie, transmise de către autorităţile sanitare competente din fiecare stat membru, care răspund de stabilirea măsurilor care s-ar putea dovedi necesare pentru protecţia sănătăţii publice;

b) schimbul de informaţii între structurile şi autorităţile împuternicite din statele membre în domeniul sănătăţii publice;

c) reţelele specifice care vizează bolile selectate în vederea unui control epidemiologic între structurile şi autorităţile împuternicite ale statelor membre.

(5) dezvoltarea de noi tehnologii utile trebuie să facă obiectul unei control permanent şi să fie luată în considerare pentru îmbunătăţirea sistemului de exploatare Euphin-HSSCD.

(6) măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit la art. 7 din Decizia 2119/98/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...