Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 50/1999 privind cerinţele minime pentru inspecţia exploataţiilor de creştere a animalelor [notificată cu numărul C(1999) 4534] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0050

În vigoare de la 25.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 decembrie 1999
privind cerinţele minime pentru inspecţia exploataţiilor de
creştere a animalelor [notificată cu numărul C(1999) 4534]
(2000/50/CE) (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă(1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1) statele membre prezintă rapoarte Comisiei cu privire la inspecţiile cerute prin articolul 6 din Directiva 98/58/CE;

(2) formatul, conţinutul şi frecvenţa prezentării rapoartelor de inspecţie din partea statelor membre trebuie să fie armonizate şi este important să se culeagă informaţii, atât despre numărul, cât şi despre calitatea inspecţiilor, pentru a se evalua dacă este asigurată respectarea Directivei nr. 98/58/CE a Consiliului în statele membre;

(3) rezultatele acelor inspecţii sunt relevante pentru Comisie pentru a prezenta rapoarte specifice Comitetului permanent veterinar, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 98/58/CE;

(4) măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 221, 8.8.1998, p. 23.

Articolul 1

1. Statele membre prezintă Comisiei un raport cuprinzând rezultatele inspecţiilor efectuate în domeniul protecţiei animalelor din crescătorii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...