Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 40/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru frigidere [notificată sub nr. C (1999) 4522] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0040

În vigoare de la 19.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 16 decembrie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei
comunitare pentru frigidere [notificată sub nr. C (1999) 4522]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/40/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că acordarea eco-etichetei comunitare se face în condiţiile definite de categoriile de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că performanţa ecologică a unui produs se evaluează în funcţie de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

(3) întrucât trebuie stabilite criterii vizând metodele de testare şi clasificare a consumului de energie conform Directivei Comisiei 94/2/CE din 12 ianuarie 1994 conţinând modalităţile de aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE privind indicarea consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice2 şi întrucât exigenţele în materie de consum de energie trebuie adaptate la inovaţiile tehnologice şi la evoluţia pieţei;

(4) întrucât Comisia a stabilit, prin Decizia Comisiei 96/703/CE3, criteriile ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru frigidere, care expiră, conform art. 3 din prezenta decizie, pe 27 noiembrie 1999;

(5) întrucât trebuie adoptată o nouă decizie de stabilire a criteriilor ecologice pentru această categorie de produse, pentru a putea permite participarea fabricanţilor şi importatorilor de frigidere la sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice;

(6) întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese reunite în cadrul unui forum de consultanţă;

(7) întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit prin art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...