Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 45/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru maşinile de spălat rufe [notificată sub numărul C (1999) 4650] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0045

În vigoare de la 21.01.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 decembrie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei
comunitare pentru maşinile de spălat rufe [notificată sub numărul
C(1999) 4650] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/45/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că acordarea eco-etichetei comunitare se face în condiţiile definite de categoriile de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că performanţa ecologică a unui produs se evaluează în funcţie de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

(3) întrucât Comisia a stabilit, prin Decizia Comisiei 96/461/CEE2, criteriile ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru maşinile de spălat rufe, care expiră, conform art. 3 din prezenta decizie, pe 30 iunie 1999;

(4) întrucât se impune adoptarea unei noi decizii de stabilire a criteriilor ecologice pentru această categorie de produse;

(5) întrucât, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interes reunite într-un forum de consultaţii;

(6) întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit prin art. 7 din Regulamentului (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

2 JO L 191, 01.08.1996, p. 56.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...