Back

Tribunalul Funcţiei Publice

Regulamentul din 25 iulie 2007 de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene Număr celex: 32007R0000

În vigoare de la 29.08.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

TRIBUNALUL FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 225a,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 140b,

având în vedere Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, în special anexa I,

având în vedere Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului, din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene,

având în vedere acordul Curţii de Justiţie,

având în vedere aprobarea dată de Consiliu la 19 aprilie 2007,

întrucât:

(1) Revine Tribunalului Funcţiei Publice sarcina de a elabora propriul regulament de procedură, cu acordul Curţii de Justiţie şi cu aprobarea Consiliului care hotărăşte cu majoritate calificată.

(2) Se impune adoptarea dispoziţiilor referitoare la funcţionarea Tribunalului Funcţiei Publice prevăzute de tratate, de Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie, de anexa I la acest statut şi de Decizia 2004/752/CE, Euratom, precum şi adoptarea oricăror altor dispoziţii în vederea punerii în aplicare, clarificării şi completării acestor acte, în măsura în care este necesar.

(3) Se impune adoptarea pentru Tribunalul Funcţiei Publice a unor norme procedurale corespunzătoare nevoilor unui organ judiciar de primă instanţă şi misiunii care îi este încredinţată, aceea de a statua potrivit unor reguli specifice litigiilor pe care are competenţa să le soluţioneze, examinând posibilitatea soluţionării amiabile a litigiilor în orice stadiu al procedurii.

(4) În vederea asigurării unităţii şi coerenţei sistemului jurisdicţional în ansamblul său, este indicat ca normele de procedură care se aplică în faţa Tribunalului Funcţiei Publice să nu difere mai mult decât este necesar de normele de procedură care se aplică în faţa Curţii de Justiţie, în conformitate cu regulamentul de procedură al acesteia, adoptat la 19 iunie 1991, astfel cum a fost modificat ulterior, precum şi de procedura în faţa Tribunalului de Primă Instanţă, în conformitate cu regulamentul de procedură al acestuia, adoptat la 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ulterior,

ADOPTĂ URMĂTORUL:

REGULAMENT DE PROCEDURĂ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...