Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 566/2007 privind semnarea şi aplicarea în mod provizoriu a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a patru acorduri conexe Număr celex: 32007D0556

În vigoare de la 25.08.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, Republica Bulgaria şi România ("ţări solicitante SEE") au solicitat să devină părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European ("Acordul privind SEE") în conformitate cu articolul 128 din acesta.

(2) În acest scop, Comisia, în numele Comunităţii Europene şi al statelor sale membre, a negociat cu Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi ţările solicitante SEE un acord privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European ("SEE"), precum şi patru acorduri conexe, după cum urmează:

(i) Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în Bulgaria;

(ii) Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România;

(iii) Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană; şi

(iv) Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană.

(3) Negocierile s-au încheiat la 29 martie 2007.

(4) Acordurile menţionate ar trebui să fie semnate, în numele Comunităţii Europene, sub rezerva posibilei încheieri a acestora într-o etapă ulterioară.

(5) Până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestora şi în vederea menţinerii bunei funcţionări a pieţei interne în cadrul Spaţiului Economic European, acordurile menţionate ar trebui să se aplice în mod provizoriu în temeiul acordurilor încheiate sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Islanda, Principatul Liechtenstein şi, respectiv, Regatul Norvegiei,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...