Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/2001 de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională Număr celex: 32001L0029

În vigoare de la 22.06.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/29/CE
din 22 mai 2001
de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor
şi drepturile conexe în societatea informaţională

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 47 alin. (2), 55 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Tratatul prevede constituirea unei pieţe interne şi instituirea unui sistem prin care să se asigure că, pe piaţa internă, concurenţa nu este denaturată. Armonizarea legislaţiilor statelor membre privind drepturile de autor şi drepturile conexe contribuie la realizarea acestor obiective.

(2) Consiliul European, întrunit la Corfu pe 24 şi 25 iunie 1994, a subliniat necesitatea creării, la nivel comunitar, a unui cadru legal general şi flexibil pentru a sprijini evoluţia societăţii informaţionale în Europa. Aceasta necesită, inter alia, existenţa unei pieţe interne pentru produse şi servicii noi. Au fost deja adoptate sau sunt deja aproape de adoptare dispoziţii legale comunitare importante care să asigure un astfel de cadru legal. Drepturile de autor şi drepturile conexe joacă un rol important în acest context întrucât protejează şi stimulează dezvoltarea şi comercializarea noilor produse şi servicii, precum şi crearea şi exploatarea conţinutului lor creativ.

(3) Armonizarea propusă va ajuta la punerea în aplicare a celor patru libertăţi ale pieţei interne şi priveşte respectarea principiilor fundamentale ale dreptului, în mod special principiul proprietăţii, inclusiv al proprietăţii intelectuale, al liberei exprimări şi al interesului public.

(4) Prin creşterea securităţii juridice şi oferirea unui grad ridicat de protecţie a proprietăţii intelectuale, un cadru legal armonizat privind drepturile de autor şi drepturile conexe va încuraja investiţii substanţiale în creativitate şi inovaţie, inclusiv în infrastructura reţelei şi va conduce la o creştere şi o competitivitate ridicată a industriei europene, atât în domeniul furnizării de conţinut, cât şi în domeniul tehnologiei informaţiilor, şi în general într-o gamă largă de sectoare industriale şi culturale. Se asigură astfel păstrarea locurilor de muncă şi se încurajează crearea de noi locuri de muncă.

(5) Dezvoltarea tehnologică a multiplicat şi diversificat vectorii de creaţie, producţie şi exploatare. Chiar dacă nu sunt necesare noi concepte pentru protecţia proprietăţii intelectuale, dispoziţiile legale privind drepturile de autor şi drepturile conexe ar trebui adaptate şi completate pentru a răspunde adecvat realităţilor economice, cum ar fi noile forme de exploatare.

(6) Fără o armonizare la nivel comunitar, activităţile legislative la nivel naţional care au fost deja iniţiate în câteva state membre pentru a răspunde provocărilor tehnologice ar putea crea diferenţe semnificative de protecţie şi în consecinţă restricţii în calea liberei circulaţii a serviciilor şi produselor care încorporează sau au la bază proprietatea intelectuală, conducând la refragmentarea pieţei interne şi incoerenţă legislativă. Impactul unor asemenea diferenţe şi incertitudini legislative va deveni mai important odată cu evoluţia societăţii informaţionale, care a dus deja la intensificarea exploatării transfrontaliere a proprietăţii intelectuale. Această evoluţie va avea loc şi trebuie să aibă loc în continuare. Diferenţe şi incertitudini legislative majore ar putea împiedica realizarea de economii de scară pentru noile produse şi servicii incluzând drepturi de autor şi drepturi conexe.

(7) În consecinţă, cadrul legal comunitar pentru protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe trebuie de asemenea adaptat şi completat atât cât este necesar pentru buna funcţionare a pieţei interne. În acest scop, acele prevederi naţionale privind drepturile de autor şi drepturile conexe, care variază considerabil de la un stat membru la altul sau care generează incertitudini legislative, împiedicând buna funcţionare a pieţei interne şi evoluţia corespunzătoare a societăţii informaţionale în Europa, trebuie modificate şi ar trebui evitate reacţiile naţionale inconsecvente la dezvoltările tehnologice, în timp ce diferenţele care nu afectează negativ funcţionarea pieţei interne nu trebuie îndepărtate sau împiedicate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...