Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 23/2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi Număr celex: 32001L0023

În vigoare de la 22.03.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 2001/23/CE
din 12 martie 2001
privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi,
unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

întrucât:

(1) Directiva Consiliului 77/187/CEE din 14 februarie 1977 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi3, a fost substanţial modificată4. Prin urmare, această directivă trebuie codificată, din motive de claritate şi raţionalitate.

(2) evoluţia economică atrag, la nivel naţional şi al Comunităţii, schimbări în structura întreprinderilor, prin transferuri de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau de unităţi către alţi angajatori ca rezultat al transferurilor sau fuziunilor legale.

(3) sunt necesare dispoziţii pentru protecţia lucrătorilor în cazul schimbării angajatorului, în special pentru a asigura că drepturile acestora sunt menţinute.

(4) există încă diferenţe între statele membre în privinţa măsurii în care sunt protejaţi lucrătorii în acest sens, iar aceste diferenţe trebuie reduse.

(5) Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la 9 decembrie 1989 ("Carta Socială"), enunţă la pct. (7), (17) şi (18), în special, că: "realizarea pieţei interne trebuie să conducă la o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană. Îmbunătăţirea trebuie să cuprindă, acolo unde este necesar, dezvoltarea anumitor aspecte ale reglementărilor privind ocuparea forţei de muncă, cum ar fi procedurile pentru concedierile colective şi cele privind falimentele. Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor trebuie dezvoltate, în conformitate cu modalităţile adecvate, având în vedere practicile în vigoare în diferitele state membre. Această informare, această consultare şi această participare trebuie aplicate la timp, mai ales cu ocazia restructurărilor sau a fuziunilor întreprinderilor care afectează încadrarea în muncă a lucrătorilor".

(6) în 1977, Consiliul a adoptat Directiva 77/187/CEE pentru promovarea armonizării legislaţiilor naţionale care garantează menţinerea drepturilor lucrătorilor şi care solicită cedenţilor şi cesionarilor să informeze şi să consulte reprezentanţii lucrătorilor în timp util.

(7) directiva în cauză a fost ulterior modificată în temeiul impactului pieţei interne, al tendinţelor legislative ale statelor membre cu privire la salvarea întreprinderilor în caz de dificultăţi economice, a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a Directivei Consiliului 75/129/CEE din 17 februarie 1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective5 şi normele legislative deja în vigoare în majoritatea statelor membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...