Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 18/2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei Consiliului 90/220/CEE Număr celex: 32001L0018

În vigoare de la 17.04.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/18/CE
din 12 martie 2001
privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate
genetic şi de abrogare a Directivei Consiliului 90/220/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat, în temeiul textului comun aprobat de comitetul de conciliere în 20 decembrie 20003,

întrucât:

(1) Raportul Comisiei privind revizuirea Directivei Consiliului 90/220/CEE din 23 aprilie 1990 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic4, adoptată la 10 decembrie 1996, a identificat un anumit număr de domenii în care sunt necesare îmbunătăţiri.

(2) Este necesară clarificarea domeniului de aplicare a Directivei 90/220/CEE şi a definiţiilor menţionate în aceasta.

(3) Directiva 90/220/CEE a fost modificată. Dat fiind că s-au adus noi modificări la directivă, este preferabil, din motive de claritate şi raţionalizare, ca prevederile în cauză să fie reformulate.

(4) Organismele vii, dacă sunt diseminate în mediu în cantităţi mari sau mici, în scopuri experimentale sau ca produse comerciale, se pot reproduce în mediu şi pot depăşi frontierele naţionale, afectând astfel alte state membre. Efectele unor astfel de diseminări în mediu pot fi ireversibile.

(5) Protecţia sănătăţii umane şi a mediului necesită să se acorde atenţia cuvenită controlării riscurilor ce rezultă în urma diseminării deliberate în mediu a organismelor modificate genetic (OMG-uri).

(6) Conform Tratatului, acţiunea Comunităţii în ceea ce priveşte mediul trebuie să se bazeze pe principiul adoptării unei acţiuni preventive.

(7) Este necesar să se armonizeze legislaţiile statelor membre privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor şi să se asigure dezvoltarea sigură a produselor industriale care utilizează OMG-uri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...