Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 24/2001 privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit Număr celex: 32001L0024

În vigoare de la 05.05.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2001/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 4 aprilie 2001
privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Institutului Monetar European3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4,

Întrucât:

(1) În conformitate cu obiectivele tratatului, dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a activităţilor economice în Comunitate ar trebui promovată prin eliminarea oricăror obstacole în calea libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii în cadrul Comunităţii.

(2) Simultan cu eliminarea obstacolelor, ar trebui să se ia în considerare situaţia care ar putea să apară în cazul în care o instituţie de credit are dificultăţi, în special dacă instituţia respectivă are sucursale în alte state membre.

(3) Prezenta directivă face parte din cadrul legislativ al Comunităţii instituit de Directiva 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind iniţierea şi exercitarea activităţilor instituţiilor de credit5. Rezultă ca, în timpul desfăşurării activităţii, o instituţie de credit şi sucursalele sale formează o entitate unică care face obiectul supravegherii autorităţilor competente ale statului în care s-a eliberat autorizaţia valabilă în întreaga Comunitate.

(4) Ar fi de dorit să nu se renunţe la această unitate dintre o instituţie şi sucursalele sale, atunci când este necesar să se adopte măsuri de reorganizare sau să se deschidă o procedură de lichidare.

(5) Adoptarea Directivei 94/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor6, care introduce principiul de apartenenţă obligatorie a instituţiilor de credit la un sistem de garantare din statul membru de origine, evidenţiază şi mai clar necesitatea recunoaşterii reciproce a măsurilor de reorganizare şi a procedurilor de lichidare.

(6) Autorităţile administrative sau judiciare ale statului membru de origine trebuie să aibă competenţe exclusive privind hotărârea şi aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de legislaţia şi uzanţele în vigoare în acest stat membru. Datorită dificultăţii armonizării legislaţiilor şi uzanţelor din statele membre, este necesar să se instituie recunoaşterea reciprocă de către statele membre a măsurilor luate de fiecare dintre acestea, pentru refacerea viabilităţii instituţiilor de credit autorizate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...