Back

Consiliul Uniunii Europene

Poziţia comună nr. PESC/931/2001 privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC) Număr celex: 32001E0931

În vigoare de la 28.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI
din 27 decembrie 2001
privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului
(2001/931/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 15 şi 34,

întrucât:

(1) Consiliul European a declarat, la reuniunea extraordinară din 21 septembrie 2001, că terorismul este o veritabilă sfidare pentru întreaga lume şi pentru Europa şi că lupta împotriva terorismului va fi un obiectiv prioritar al Uniunii Europene.

(2) La 28 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1373(2001) de stabilire a strategiilor de combatere prin toate mijloacele a terorismului şi, în special, de combatere a finanţării acestuia.

(3) La 8 octombrie 2001, Consiliul a reafirmat hotărârea Uniunii de a ataca sursele de finanţare a terorismului, în strânsă cooperare cu Statele Unite.

(4) În conformitate cu Rezoluţia 1333 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliul a adoptat la 26 februarie 2001 Poziţia Comună 2001/154/PESC1, care prevede în special îngheţarea fondurilor lui Osama bin Laden şi ale persoanelor şi entităţilor asociate cu acesta. În consecinţă, prezenta poziţie comună nu se referă la aceste persoane, grupuri şi entităţi.

(5) Uniunea Europeană ar trebui să adopte măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare Rezoluţia 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(6) Statele membre au transmis Uniunii Europene informaţiile necesare punerii în aplicare a unora dintre aceste măsuri suplimentare.

(7) Este necesară o acţiune a Comunităţii pentru a pune în aplicare unele dintre aceste măsuri suplimentare. O acţiune a statelor membre este de asemenea necesară, în special în ceea ce priveşte aplicarea formelor de cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală,

ADOPTĂ PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ:

___________

1 JO L 57, 27.2.2001, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...