Back

Consiliul Uniunii Europene

Poziţia comună nr. PESC/930/2001 privind combaterea terorismului (2001/930/PESC) Număr celex: 32001E0930

În vigoare de la 28.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI
din 27 decembrie 2001
privind combaterea terorismului
(2001/930/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 15 şi 34,

întrucât:

(1) Consiliul European a declarat, în cadrul reuniunii sale extraordinare din 21 septembrie 2001, că terorismul este o veritabilă sfidare pentru lume şi pentru Europa şi că lupta împotriva terorismului va fi un obiectiv prioritar al Uniunii Europene.

(2) La 28 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1373(2001) care reafirmă că actele de terorism constituie o ameninţare pentru pace şi securitate şi prezintă măsuri în vederea combaterii terorismului, în special împotriva finanţării acestuia şi adăpostirii teroriştilor.

(3) La 8 octombrie 2001, Consiliul a reafirmat hotărârea Uniunii Europene şi a statelor membre de a-şi asuma pe deplin rolul, în mod coordonat, în coaliţia globală împotriva terorismului, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite. Consiliul a reamintit de asemenea hotărârea Uniunii de a ataca sursele finanţării terorismului, în strânsă colaborare cu Statele Unite.

(4) La 19 octombrie 2001, Consiliul European a declarat că este hotărât să combată terorismul sub toate formele acestuia şi pretutindeni în lume şi că îşi va continua eforturile de consolidare a coaliţiei comunităţii internaţionale pentru combaterea terorismului sub toate aspectele acestuia, de exemplu prin întărirea cooperării între serviciile operaţionale însărcinate cu combaterea terorismului: Europol, Eurojust, serviciile de informaţii, serviciile de poliţie şi autorităţile judiciare.

(5) A fost deja iniţiată o acţiune pentru punerea în aplicare a unora dintre măsurile enumerate în continuare.

(6) În aceste circumstanţe excepţionale, este necesară o acţiune a Comunităţii pentru a pune în aplicare unele dintre măsurile enumerate în continuare,

ADOPTĂ PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ:

Articolul 1

Se consideră crimă furnizarea sau colectarea deliberată de către cetăţeni sau pe teritoriul fiecăruia din statele membre ale Uniunii Europene, prin orice mijloc, direct sau indirect, de fonduri cu scopul de a le utiliza sau despre care se ştie că vor fi utilizate, pentru a comite acte de terorism.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...