Back

Consiliul Uniunii Europene

Poziţia comună nr. PESC/758/2001 privind combaterea traficului ilicit de diamante pentru a contribui la prevenirea şi soluţionarea conflictelor (2001/758/PESC) Număr celex: 32001E0758

În vigoare de la 30.10.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI
din 29 octombrie 2001
privind combaterea traficului ilicit de diamante pentru a contribui la
prevenirea şi soluţionarea conflictelor (2001/758/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1) Diamantele care fac obiectul conflictului alimentează unele dintre cele mai sângeroase conflicte din Africa. Este evident nevoie să se ia măsuri care să contribuie la prevenirea şi soluţionarea conflictelor.

(2) La 11 şi 12 mai 2000, a început în oraşul Kimberley (Africa de Sud) procesul omonim, care reuneşte principalii parteneri exportatori, prelucrători şi importatori de diamante, precum şi reprezentanţii industriei de diamante şi ai societăţii civile, în vederea studierii şi punerii în aplicare a unor măsuri pentru eliminarea de pe piaţă a diamantelor care fac obiectul conflictului.

(3) În cursul etapelor succesive ale Procesului Kimberley, acest obiectiv s-a concretizat treptat, având drept scop elaborarea unui sistem internaţional de certificare a diamantelor brute pe baza unor sisteme de certificare naţionale şi a unor standarde minime recunoscute la nivel internaţional.

(4) La 29 octombrie 2001, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un sistem internaţional de certificare în cadrul unui acord internaţional obligatoriu.

(5) La 1 decembrie 2000, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 55/56/2000 în scop ruperea legăturii dintre comerţul ilicit cu diamante brute şi conflictele armate pentru a contribui la prevenirea şi soluţionarea conflictelor. Adunarea Generală a introdus chestiunea rolului diamantelor brute în cadrul conflictelor pe ordinea de zi a celei de-a 56-a sesiuni.

(6) Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a adoptat, de asemenea, Rezoluţiile 1173(1998), 1295(2000), 1306(2000) şi 1304(2000) prin care se iau măsuri restrictive împotriva mişcărilor rebele din Sierra Leone şi Angola, precum şi împotriva guvernului Liberiei. La rândul său, Consiliul a adoptat măsuri restrictive în temeiul acestor rezoluţii.

(7) Consiliul European de la Goteborg a adoptat în iunie 2001 un program de prevenire a conflictelor violente, în care se precizează, în special, că lupta împotriva traficului ilegal de diamante este un factor de prevenire a conflictelor.

(8) La 14 mai 2001, Uniunea Europeană a adoptat Poziţia comună 2001/374/PESC privind prevenirea, gestionarea şi soluţionarea conflictelor din Africa1, în care se prevede, în special, că Uniunea va coopera pentru a promova, la nivel mondial, respectarea embargourilor referitoare la exploatarea şi comerţul ilegal cu bunuri de mare valoare,

ADOPTĂ PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...