Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 913/2001 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2001/15) Număr celex: 32001D0913

În vigoare de la 20.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 6 decembrie 2001
privind emisiunea de bancnote euro
(BCE/2001/15) (2001/913/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "Tratatul"), în special art. 106 alin. (1), şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul"), în special art. 16,

întrucât:

(1) În temeiul art. 106 alin. (1) din Tratat şi art. 16 din Statut, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) are dreptul exclusiv de a autoriza emisiunea de bancnote în cadrul Comunităţii; în temeiul acestor dispoziţii, BCE şi băncile centrale naţionale (BCN) pot emite bancnote care sunt singurele bancnote care au curs legal în statele membre participante. Legislaţia comunitară prevede un sistem de pluralitate a emitenţilor de bancnote. BCE şi BCN emit bancnotele euro.

(2) În temeiul art. 10 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro1, de la 1 ianuarie 2002, BCE şi BCN (denumite în continuare "Eurosistemul") vor pune în circulaţie bancnote emise în euro. Bancnotele euro sunt forme de exprimare a aceleiaşi monede unice şi fac obiectul unui singur regim legislativ.

(3) Emisiunea de bancnote euro nu trebuie să fie supusă unor limite cantitative sau de alt tip, având în vedere faptul că punerea în circulaţie a bancnotelor este un proces reglementat de cerere.

(4) Decizia BCE/2001/7 din 30 august 2001 privind valorile, specificaţiile, reproducerea, schimbul şi retragerea bancnotelor euro2, modificată de Decizia BCE/2001/143, cuprinde norme comune privind bancnotele euro. BCE a stabilit specificaţii tehnice comune pentru bancnotele euro şi măsuri de control al calităţii pentru a asigura faptul că bancnotele euro respectă aceste specificaţii. În consecinţă, toate bancnotele euro au acelaşi aspect şi acelaşi grad de calitate şi nu trebuie să se facă nici o distincţie între bancnotele cu aceeaşi valoare.

(5) Toate bancnotele euro trebuie să se supună unor condiţii identice de acceptare şi prelucrare de către membrii Eurosistemului, indiferent de membrul care le-a pus în circulaţie. De aceea, practica curentă de repatriere a bancnotelor emise în unităţi din moneda naţională la banca centrală emitentă nu se aplică bancnotelor euro. Regimul de emisiune a bancnotelor euro se bazează pe principiul nerepatrierii bancnotelor euro.

(6) În temeiul art. 29.1 din Statut, fiecăruia din membrii Sistemului European al Băncilor Centrale i se atribuie o pondere în principiul de bază pentru subscrierea la capitalul BCE, aşa cum se prevede în Decizia BCE/1998/13 din 1 decembrie 1998 privind participarea procentuală a băncilor centrale naţionale la principiul de bază pentru subscrierea la capitalul BCE4; această pondere se determină în funcţie de populaţie şi de produsul intern brut al fiecărui stat membru şi reglementează contribuţiile la capitalul BCE, transferurile din rezervele valutare ale BCN-urilor către BCE, alocarea venitului monetar al BCN-urilor şi distribuirea profiturilor şi suportarea în comun a pierderilor BCE.

(7) Bancnotele euro au curs legal în toate statele membre participante, vor circula liber în cadrul zonei euro, vor fi emise din nou de membrii Eurosistemului şi pot fi de asemenea depozitate sau utilizate în afara zonei euro. Elementele de pasiv aferente emisiunii valorii totale de bancnote euro în circulaţie trebuie să fie alocate astfel membrilor Eurosistemului conform unui criteriu obiectiv. Un criteriu corespunzător este reprezentat de contribuţia fiecărei BCN la capitalul subscris al BCE. Această contribuţie rezultă din aplicarea proporţională a principiului de bază pentru subscrierea la capital menţionat în art. 29.1 din Statut pentru BCN. Dat fiind faptul că acest criteriu nu se aplică BCE, proporţia de bancnote euro care urmează să fie emise de către BCE va fi determinată de Consiliul guvernatorilor.

(8) În temeiul art. 9.2. şi art. 12.1 din Statut prin care se instituie principiul descentralizării operaţiunilor Eurosistemului, BCN urmează să li se atribuie sarcina de a pune în circulaţie şi de a retrage din circulaţie toate bancnotele euro, inclusiv cele emise de BCE. În conformitate cu principiul descentralizării, manipularea fizică a bancnotelor euro trebuie de asemenea să fie realizată de către BCN.

(9) Diferenţa dintre valoarea bancnotelor euro alocate fiecărei BCN conform principiului de bază de alocare a bancnotelor şi valoarea bancnotelor euro pe care BCN în cauză le pune în circulaţie trebuie să determine echilibrări în cadrul Eurosistemului. Dat fiind faptul că BCE nu pune în circulaţie bancnote euro, poate menţine creanţe intra-Eurosistem asupra BCN pentru o valoare echivalentă cu proporţia de bancnote euro pe care le emite. Plata acestor balanţe intra-Eurosistem are efect asupra poziţiilor de venit ale BCN şi intră astfel sub incidenţa Deciziei BCE/2001/16 din 6 decembrie 2001 privind alocarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre participante din anul financiar 20025, pe baza art. 32 din Statut,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...