Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 912/2001 privind anumite condiţii referitoare la accesul la Sistemul de Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11) Număr celex: 32001D0912

În vigoare de la 20.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 8 noiembrie 2001
privind anumite condiţii referitoare la accesul la Sistemul de
Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11) (2001/912/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în special art. 106 alin. (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special art. 16,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1338/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a măsurilor necesare pentru protejarea euro împotriva falsificării1 prevede anumite măsuri în ceea ce priveşte colectarea şi stocarea datelor asupra bancnotelor şi monedelor falsificate şi accesul la aceste date.

(2) Combaterea activităţii de falsificare nu se poate realiza doar la nivelul zonei euro; în acest scop, Consiliul Uniunii Europene a luat măsuri cu privire la euro în temeiul Titlului VI din Tratatul asupra Uniunii Europene (adică a treia coloană); de asemenea, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1339/2001 extinde efectele Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1338/2001 la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică2.

(3) Procesele şi sistemele create deja pentru analizarea contrafacerilor şi pentru colectarea de informaţii referitoare la falsificări trebuie să fie dezvoltate în continuare; BCE a înfiinţat Centrul de analiză a falsurilor şi Baza de date privind falsificarea monedei; este necesar ca această bază de date să fie reorganizată şi redenumită "Sistemul de monitorizare a falsificărilor" (SMF) şi să i se definească caracteristicile.

(4) BCE prevede condiţiile care asigură procedurile corespunzătoare pentru accesul la datele relevante din SMF în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1338/2001 şi (CE) nr. 1339/2001. În acest scop, toate băncile centrale naţionale (BCN) din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale trebuie să îşi înfiinţeze propriile Centre naţionale de analiză a falsurilor (CNAF) în cadrul fiecărei BCN şi să creeze funcţia de administrator de securitate a CNAF. De asemenea, BCE încheie acordurile şi convenţiile necesare cu Comisia şi cu Europol pentru a asigura accesul corespunzător al acestora la datele din SMF, precum şi pentru a asigura accesul Centrului tehnic şi ştiinţific european în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. Orice acces trebuie să se realizeze cu respectarea standardelor minime de securitate relevante. Respectarea acestor standarde este esenţială având în vedere natura confidenţială a datelor din SMF. Natura confidenţială a datelor înseamnă că informaţiile pe care fiecare din utilizatorii SMF le obţine din SMF trebuie utilizate exclusiv pentru îndeplinirea responsabilităţilor lor respective în activitatea de combatere a falsificării euro. Limitarea accesului la datele din SMF contribuie la asigurarea confidenţialităţii.

(5) Un manual de procedură şi standardele minime de securitate cu privire la SMF sunt în curs de aprobare de către Consiliul guvernatorilor BCE. Acestea nu vor fi publicate din cauza naturii confidenţiale a datelor care urmează să fie introduse şi să fie puse la dispoziţia SMF şi din cauza importanţei păstrării unui mediu confidenţial pentru utilizarea SMF,

DECIDE:

___________

1 JO L 181, 04.07.2001, p. 6.

2 JO L 181, 04.07.2001, p. 11.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...