Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 595/2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a modificării dispoziţiilor comerciale din Tratatul privind Carta Energiei Număr celex: 32001D0595

În vigoare de la 02.08.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 13 iulie 2001
privind încheierea de către Comunitatea Europeană a modificării
dispoziţiilor comerciale din Tratatul privind Carta Energiei
(2001/595/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 133 coroborat cu art. 300 alin. (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În temeiul Deciziei Comisiei şi a Consiliului nr. 98/181/CE, CECO, Euratom1, Comunităţile Europene au încheiat Tratatul privind Carta Energiei, care făcea referire la dispoziţiile aplicabile din GATT 1947.

(2) Introducerea în Tratatul privind Carta Energiei a unor referiri la dispoziţiile aplicabile ale OMC în locul referirilor la prevederile GATT 1947 şi includerea în dispoziţiile comerciale a unei liste de echipamente legate de energie sunt în interesul Comunităţii.

(3) Comunitatea are competenţă exclusivă pentru politica comercială comună.

(4) Conferinţa Cartei Energiei şi Conferinţa internaţională ţinute la 24 aprilie 1998 au convenit asupra textului modificării dispoziţiilor comerciale din Tratatul privind Carta Energiei, în special a listei echipamentelor legate de energie, precum şi asupra deciziilor, angajamentelor şi declaraţiilor aferente (modificarea comercială).

(5) Comunitatea a aprobat, prin Decizia Consiliului 98/537/CE2, textul modificării comerciale şi aplicarea lui provizorie până la intrarea sa în vigoare.

(6) Adoptarea modificării comerciale va permite atingerea obiectivelor Comunităţii Europene. În consecinţă, este oportun ca această modificare să fie aprobată,

DECIDE:

___________

1 JO L 69, 09.03.1998, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...