Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 548/2001 privind constituirea unui comitet în domeniul pensiilor suplimentare [notificată cu numărul C(2001) 1775] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001D0548

În vigoare de la 20.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 9 iulie 2001
privind constituirea unui comitet în domeniul pensiilor
suplimentare [notificată cu numărul C(2001) 1775]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2001/548/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, în special art. 138 şi 140,

întrucât:

(1) Comisia Europeană, în Agenda sa privind politica socială din 28 iunie 2000, a propus crearea unui forum pentru pensii, în vederea abordării problemei pensiilor şi mobilităţii cu toţi factorii importanţi;

(2) Comisia Europeană, în comunicarea "Spre o piaţă unică a pensiilor suplimentare" din 11 mai 1999 [COM (1999) 134 final], a susţinut ideea înfiinţării unui forum al pensiilor, ideea lansată de Grupul la nivel înalt pentru libera circulaţie şi, în consecinţă, a decis convocarea unui astfel de forum care se va reuni cel puţin de două ori pe an şi care va fi format din reprezentanţi ai guvernelor, ai partenerilor sociali, ai fondurilor de pensii şi, dacă este cazul, ai altor instituţii care activează în acest domeniu;

(3) Parlamentul European a salutat comunicarea Comisiei şi înfiinţarea unui asemenea comitet în rezoluţia sa privind comunicarea Comisiei "Spre o piaţă unică a pensiilor suplimentare",

DECIDE:

Articolul 1

1. Se constituie pe lângă Comisie un comitet consultativ în domeniul pensiilor suplimentare, denumit în continuare Comitetul consultativ "Forumul pensiilor".

2. Forumul pensiilor este format din experţi ai administraţiilor naţionale, ai partenerilor sociali şi ai sistemelor de pensii suplimentare.

Articolul 2

1. Comisia poate consulta Forumul pensiilor în legătură cu orice probleme şi evoluţii la nivel comunitar cu privire la pensiile suplimentare.

Forumul pensiilor asistă în special Comisia pentru găsirea soluţiilor la problemele şi obstacolele legate de mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor în cadrul pensiilor suplimentare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...