Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 546/2001 privind crearea unui comitet consultativ, denumit "Forumul european pentru energie şi transporturi" [notificată sub numărul C(2001) 1843] Număr celex: 32001D0546

În vigoare de la 19.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 11 iulie 2001
privind crearea unui comitet consultativ, denumit "Forumul
european pentru energie şi transporturi" [notificată sub numărul
C(2001) 1843] (2001/546/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât:

(1) În concluziile Consiliului transportatorilor din 20 septembrie 20001, Comisia a fost invitată să prezinte, fără întârziere, o propunere de creare a unui forum european care să reunească, pe lângă Comisie, reprezentanţi ai sectorului în cauză, pentru a examina toţi factorii care influenţează concurenţa în domeniul transporturilor şi pentru a reflecta asupra ajustărilor structurale în acest sector. Propunerea trebuie să ţină cont obiective sociale, de mediu şi de securitate.

(2) Mandatul Comitetului consultativ pentru energie, creat prin Decizia Comisiei 96/642/CEE2 din 8 noiembrie 1996, a expirat în februarie 2001.

(3) Având în vedere necesitatea unui organism de reflecţie, dezbatere şi avizare, format din persoane calificate pentru examinarea unui domeniu larg de probleme care afectează politica în domeniul energiei şi transporturilor, Comisia propune crearea unui Forum european pentru energie şi transporturi.

(4) Luând în considerare interdependenţa politicilor referitoare la energie şi transporturi, precum şi necesitatea de a le apropia, este util şi oportun să se reunească într-un singur forum de dialog reprezentanţi ai sectoarelor energiei şi transporturilor.

(5) Acest dialog trebuie să permită Comisiei solicitarea de avize cu privire la orice iniţiativă a Comisiei în domeniul politicii energetice şi de transporturi şi să beneficieze de expertiza unui centru de monitorizare.

(6) Este oportun să se creeze acest forum, să se definească mandatul său şi să se organizeze modul său de funcţionare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 SI (2000) 816, 21.09.2000.

2 JO L 292, 15.11.1996, p. 34-36 şi Decizia 98/134/CE din 3 februarie 1998 referitoare la numirea membrilor acestui organism, JO L 36, 10.02.1998, p. 14.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...