Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 539/2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Convenţia de la Montreal) Număr celex: 32001D0539

În vigoare de la 18.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2001/539/CE A CONSILIULUI
din 5 aprilie 2001
privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei pentru
unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian
internaţional (Convenţia de la Montreal) (2001/539/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2), coroborat cu articolul 300 alineatul (2), primul paragraf, prima teză, şi cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Este necesar ca transportatorii aerieni din Comunitatea Europeană să-şi deruleze operaţiunile în baza unor norme clare şi unitare cu privire la responsabilitatea ce le revine în caz de daune şi, pentru ca aceste norme să fie identice cu cele care se aplică transportatorilor din ţări terţe.

(2) Comunitatea a participat la Conferinţa diplomatică internaţională de drept aerian de la Montreal, care a avut loc în perioada 10-28 mai 1999, care s-a încheiat cu adoptarea Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Convenţia de la Montreal) şi a semnat această convenţie la data de 9 decembrie 1999.

(3) Organizaţiile regionale de integrare economică ce au competenţe în anumite domenii reglementate de Convenţia de la Montreal pot fi parte la Convenţie.

(4) Comunitatea şi statele membre au competenţe partajate în domeniile reglementate de Convenţia de la Montreal, astfel încât este necesar să o ratifice simultan pentru a se asigura aplicarea unitară şi completă a dispoziţiilor respective în interiorul Uniunii Europene,

DECIDE:

___________

1 JO C 337 E, 28.11. 2000, p. 225.

2 Aviz emis la 16 ianuarie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...