Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 531/2001 privind înfiinţarea Comitetului consultativ european pentru cercetare [notificată cu numărul C(2001) 1656] Număr celex: 32001D0531

În vigoare de la 14.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 27 iunie 2001
privind înfiinţarea Comitetului consultativ european pentru cercetare
[notificată cu numărul C(2001) 1656] (2001/531/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Comisia necesită un organism independent de nivel înalt pentru creşterea eficienţei politicilor europene CDT.

(2) Organismul consultativ ar trebui să fie compus din personalităţi ale comunităţii ştiinţifice, sectorului industrial şi cel al serviciilor, în vederea examinării problemelor de politică generală în domeniul cercetării.

(3) Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Lisabona (martie 2000) arată că Uniunea trebuie să facă eforturi pentru realizarea obiectivelor stabilite în Comunicarea Comisiei intitulată "Spre un spaţiu european al cercetării".

(4) La 16 noiembrie 2000, Consiliul a reiterat importanţa înfiinţării de către Comisie a unui asemenea organism consultativ independent.

(5) Consultanţa şi cunoştinţele ştiinţifice joacă un rol din ce în ce mai important în conceperea şi punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene.

(6) Comisia a consultat pe larg comunităţile academice şi industriale implicate pentru a stabili cea mai bună formă care trebuie dată unui asemenea organism.

(7) Este necesar să se adapteze sistemul consultativ la cerinţele politicilor din domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în special pentru crearea unui spaţiu european de cercetare, în deplină concordanţă cu competenţele unor structuri consultative comunitare mai specializate, în special ale celor ce răspund de evaluarea riscurilor.

(8) Comisia sprijină reprezentarea corespunzătoare a femeilor în comitetele consultative şi fixează ca obiectiv participarea femeilor în proporţie de 40% la activităţile CDT,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...