Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 523/2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru detergenţii universali şi detergenţii pentru instalaţii sanitare [notificată cu numărul C (2001) 1670] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001D0523

În vigoare de la 11.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 27 iunie 2001
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare pentru detergenţii universali şi detergenţii
pentru instalaţii sanitare [notificată cu numărul C (2001) 1670]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2001/523/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 3, 4 şi 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte ecologice esenţiale.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate şi adoptate în cadrul procedurile de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică care figurează în art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul CE nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

Articolul 1

Categoria de produse "detergenţi universali şi detergenţi pentru instalaţii sanitare" (denumită în continuare "categoria de produse") este subdivizată în două subcategorii, definite după cum urmează:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...