Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 503/2001 privind acţiunile de informare şi de publicitate care trebuie întreprinse de ţările beneficiare de asistenţa furnizată prin Instrumentul structural de preaderare (ISPA) Număr celex: 32001D0503

În vigoare de la 05.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 22 iunie 2001
privind acţiunile de informare şi de publicitate care trebuie
întreprinse de ţările beneficiare de asistenţa furnizată prin
Instrumentul structural de preaderare (ISPA) (2001/503/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1267/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a unui instrument structural de preaderare1, în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1) Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 prevede că ţările beneficiare de asistenţă financiară în cadrul Instrumentului structural de preaderare se asigură ca măsurile care fac obiectul ajutorului să fie obiect al unei publicităţi adecvate în vederea:

a) sensibilizării opiniei publice cu privire la rolul jucat de Comunitate în legătură cu măsurile respective;

b) sensibilizării beneficiarilor potenţiali şi a organizaţiilor profesionale cu privire la posibilităţile oferite de respectivele măsuri.

(2) Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1267/1999 stipulează că ţările beneficiare asigură, în special, montarea unor panouri vizibile în mod direct prin care să se arate că măsurile sunt cofinanţate de Comunitate, inclusiv sigla Comunităţii, şi că reprezentanţii instituţiilor europene sunt implicaţi corespunzător în cele mai importante activităţi publice legate de asistenţa acordată în cadrul ISPA.

(3) Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1267/1999 precizează că ţările beneficiare informează anual Comisia despre iniţiativele luate în ceea ce priveşte acţiunile de informare şi de publicitate.

(4) Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 stipulează că, în materie de informare şi de publicitate, Comisia adoptă dispoziţii detaliate.

(5) Comitetul menţionat la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1267/1999, comitetul de administrare ISPA, a fost consultat asupra normelor de aplicare a acţiunilor de informare şi de publicitate. Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menţionat anterior,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...