Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 470/2001 de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială Număr celex: 32001D0470

În vigoare de la 27.06.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 mai 2001
de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie
civilă şi comercială
(2001/470/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 61 lit. (c) şi (d), art. 66 şi art. 67 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de menţinere şi dezvoltare a Uniunii Europene ca un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în care libera circulaţie a persoanelor este asigurată.

(2) Instituirea treptată a acestui spaţiu, precum şi funcţionarea corectă a pieţei interne implică nevoia de îmbunătăţire, simplificare şi accelerare a cooperării judiciare efective între statele membre în materie civilă şi comercială.

(3) Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie4, adoptat de Consiliu la 3 decembrie 1998 şi aprobat de Consiliul European de la Viena la 11 şi 12 decembrie 1998, recunoaşte că întărirea cooperării judiciare în materie civilă reprezintă o etapă fundamentală în crearea unui spaţiu judiciar european care să aducă beneficii concrete fiecărui cetăţean al Uniunii Europene.

(4) Una din măsurile prevăzute în pct. 40 din planul de acţiune este examinarea posibilităţii de a extinde în termen de doi ani conceptul de Reţea Judiciară Europeană în materie penală la procedurile civile şi comerciale.

(5) În concluziile Consiliului European special organizat la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 se recomandă crearea unui sistem de informaţii uşor accesibil, care să fie menţinut şi actualizat printr-o reţea de autorităţile naţionale competente.

(6) În vederea îmbunătăţirii, simplificării şi accelerării cooperării judiciare efective dintre statele membre în materie civilă şi comercială, este necesar să se creeze la nivel comunitar o reţea structurală de cooperare - Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială.

(7) Acest subiect intră sub incidenţa. măsurilor prevăzute în art. 65 şi 66 din Tratat care trebuie adoptate în conformitate cu art. 67.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...