Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 427/2001 de instituire a unei reţele europene de prevenire a criminalităţii Număr celex: 32001D0427

În vigoare de la 08.06.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 mai 2001
de instituire a unei reţele europene de prevenire a criminalităţii
(2001/427/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 30 alin. (1), 31 şi 34 alin. (2) lit. (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Franceze şi a Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Parlamentul European a adoptat o rezoluţie la 16 decembrie 1993 despre delincvenţa la scară mică în aglomeraţiile urbane şi despre legăturile sale cu criminalitatea organizată1 şi o rezoluţie în 17 noiembrie 1998 cu privire la liniile directoare şi la măsurile de prevenire a criminalităţii organizate în vederea elaborării unei strategii globale de luptă împotriva acestei criminalităţi2.

(2) Conform art. 29 din Tratat, obiectivul Uniunii în acest domeniu trebuie să fie atins prin prevenirea criminalităţii, organizate sau de altă natură, şi lupta împotriva acestui fenomen.

(3) Planul de acţiune de la Viena a solicitat elaborarea măsurilor de prevenire a criminalităţii în cei cinci ani care urmează intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.

(4) Consiliul European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999 a concluzionat că este necesar să se dezvolte măsurile de prevenire a criminalităţii, să se facă schimb de cele mai bune practici şi să se întărească reţeaua autorităţilor naţionale competente în materie de prevenire a criminalităţii, precum şi cooperarea între organismele naţionale specializate în domeniu, precizând că priorităţile pentru o astfel de cooperare ar putea fi în principal delincvenţa juvenilă, criminalitatea urbană şi cea legată de droguri. În acest sens, s-a solicitat un studiu cu privire la posibilitatea elaborării unui program finanţat de către Comunitate.

(5) În conformitate cu Recomandarea nr. 6 din strategia Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu privind prevenirea şi controlul criminalităţii organizate3, Consiliul trebuie să poată conta pe asistenţa unor experţi cu calificare corespunzătoare în domeniul criminalităţii organizate, cum ar fi punctele de convergenţă naţionale, sau pe constituirea unei reţele de experţi aparţinând organizaţiilor naţionale de prevenire a criminalităţii.

(6) Mai multe seminarii şi conferinţe importante despre prevenirea criminalităţii, în special cele ţinute la Stockholm în 1996, la Noordwijk în 1997, la Londra în 1998 şi la Algarve în 2000 au solicitat crearea în cadrul Uniunii Europene a unei reţele pentru dezvoltarea cooperării în materie de prevenire a criminalităţii. Conferinţa la nivel înalt de la Algarve a subliniat, de asemenea, necesitatea unei abordări pluridisciplinare şi comune pentru prevenirea criminalităţii. Această necesitate a fost evocată din nou cu ocazia conferinţei de la Saragossa din 1996, unde au fost subliniate legăturile strânse dintre criminalitatea organizată şi criminalitate în general.

(7) Este necesar ca întreaga societate să se implice în instaurarea unui parteneriat între autorităţile publice naţionale, locale şi regionale, organizaţiile neguvernamentale, sectorul privat şi cetăţeni. Cauzele criminalităţii sunt multiple şi, de aceea, trebuie combătute prin măsuri luate la diferite niveluri, prin diferite grupuri ale societăţii, în parteneriat cu participanţii activi care deţin competenţe şi experienţe diverse, inclusiv societatea civilă.

(8) Deoarece majoritatea crimelor ale căror victime sunt cetăţenii Uniunii Europene sunt comise în zona urbană, este necesar să se ţină seama, de asemenea, de politicile urbane, acordând o atenţie specială oricărei forme de violenţă urbană care afectează funcţionarea normală a comunităţii,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...