Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 405/2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă [notificată cu numărul C(2001) 1175] Număr celex: 32001D0405

În vigoare de la 29.05.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 mai 2001
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă
[notificată cu numărul C(2001) 1175] (2001/405/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 1980/20001 din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, în special art. 3, 4 şi 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte ecologice esenţiale.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că revizuirea atât a criteriilor de acordare a etichetei ecologice, cât şi a cerinţelor de evaluare şi verificare legate de aceste criterii are loc în timp util, înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate a criteriilor stabilită pentru fiecare categorie de produse, şi are drept rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Prin Decizia 98/94/CE2, Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă, care, în conformitate cu art. 3 din decizia menţionată, modificată prin Decizia 2000/413/CE3, expiră la 31 decembrie 2001.

(5) Este necesară revizuirea definiţiei categoriei de produse şi a criteriilor ecologice stabilite prin Decizia Comisiei 98/94/CE, în scopul reflectării evoluţiei pieţei.

(6) Este necesară adoptarea unei noi decizii a Comisiei care să stabilească criteriile ecologice specifice aplicabile acestei categorii de produse, care vor fi valabile pe o perioadă de cinci ani.

(7) Este necesar ca, pe o perioadă limitată, de cel mult 12 luni, atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât şi criteriile definite anterior de Decizia 98/94/CE să fie aplicabile în paralel, pentru ca societăţile ale căror produse au primit eticheta ecologică înainte de adoptarea noii decizii să dispună de un termen suficient pentru a-şi conforma produsele la noile criterii.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate şi adoptate în cadrul procedurilor de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică menţionate în art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...