Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 757/2004 de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri Număr celex: 32004F0757

În vigoare de la 11.11.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU 2004/757/JAI A CONSILIULUI
din 25 octombrie 2004
de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele constitutive
ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului
ilicit de droguri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 litera (e) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Traficul ilicit de droguri reprezintă o ameninţare pentru sănătatea, siguranţa şi calitatea vieţii cetăţenilor Uniunii Europene, cât şi pentru economia legală, stabilitatea şi siguranţa statelor membre.

(2) Nevoia de măsuri legislative în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri a fost recunoscută în special prin Planul de Acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie3, adoptat de Consiliul "Justiţie şi Afaceri Interne" la Viena, la 3 decembrie 1998, prin Concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul 48, prin Strategia Uniunii Europene în materie de droguri (2000-2004), aprobată de Consiliul European de la Helsinki din 10-12 decembrie 1999 şi prin Planul de Acţiune al Uniunii Europene în materie de droguri (2000-2004), aprobat de Consiliul European de la Santa Maria da Feira din 19 şi 20 iunie 2000.

(3) Este necesară adoptarea de norme minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic ilicit de droguri şi de precursori care vor permite o abordare comună la nivelul Uniunii Europene în domeniul combaterii acestui trafic.

(4) În conformitate cu principiul subsidiarităţii, acţiunea Uniunii Europene trebuie să se concentreze asupra celor mai grave infracţiuni în materie de droguri. Excluderea anumitor tipuri de comportament privind consumul personal din domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru, nu reprezintă o orientare a Consiliului cu privire la modul în care statele membre trebuie să trateze aceste situaţii în legislaţia naţională.

(5) Sancţiunile stabilite de statele membre trebuie să fie efective, proporţionale şi disuasive şi să includă pedepse privative de libertate. Pentru a stabili nivelul sancţiunilor, trebuie avute în vedere elemente concrete, cum ar fi cantităţile şi tipul de droguri traficate, dar şi situaţia în care infracţiunea a fost săvârşită în cadrul unei organizaţii criminale.

(6) Statelor membre trebuie să li se permită să adopte reglementări în sensul reducerii sancţiunilor în cazul în care autorul infracţiunii a furnizat autorităţilor competente informaţii utile.

(7) Este necesară luarea unor măsuri care să permită confiscarea produselor infracţiunilor menţionate de prezenta decizie-cadru.

(8) Trebuie luate măsuri pentru ca persoanele juridice să poată fi trase la răspundere pentru infracţiunile menţionate de prezenta decizie-cadru, săvârşite în interesul propriu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...