Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 68/2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile Număr celex: 32004F0068

În vigoare de la 20.01.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU 2004/68/JAI A CONSILIULUI
din 22 decembrie 2003
privind combaterea exploatării sexuale a copiilor
şi a pornografiei infantile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31, alineatul (1) litera (e), şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Planul de Acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie3, Concluziile Consiliului European de la Tampere şi Rezoluţia Parlamentului European din 11 aprilie 2000 cuprind sau solicită acţiuni legislative împotriva exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile, în special definiţii, incriminări şi sancţiuni comune.

(2) Acţiunea Comună 97/154/JAI a Consiliului din 24 februarie 1997 privind combaterea traficului de persoane şi a exploatării sexuale a copiilor4 şi Decizia 2000/375/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe Internet5 trebuie să fie urmate de măsuri legislative suplimentare pentru a reduce diferenţele dintre abordările juridice ale statelor membre şi pentru a contribui la dezvoltarea unei cooperări judiciare şi poliţieneşti eficiente împotriva exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile.

(3) În Rezoluţia sa din 30 martie 2000 privind Comunicarea Comisiei referitoare la punerea în aplicare a măsurilor de combatere a turismului sexual cu copii, Parlamentul European reafirmă că această formă de turism sexual reprezintă o activitate infracţională strâns legată de cele privind exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă, şi solicită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de decizie-cadru care să instituie reguli minime referitoare la elementele constitutive ale acestor activităţi infracţionale.

(4) Exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului şi ale dreptului fundamental al copilului la o educaţie şi la o dezvoltare armonioasă.

(5) Pornografia infantilă, o formă extrem de gravă a exploatării sexuale a copiilor, ia amploare şi se răspândeşte prin intermediul utilizării noilor tehnologii şi a Internetului.

(6) Uniunea Europeană trebuie să completeze activitatea importantă realizată de organizaţiile internaţionale.

(7) Este necesar să se combată infracţiuni grave, precum exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă, printr-o abordare globală care să cuprindă elementele esenţiale ale dreptului penal comune tuturor statelor membre, în special în materie de sancţiuni efective, proporţionale şi disuasive şi care să fie însoţită de o cooperare judiciară cât mai extinsă.

(8) În conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, prezenta decizie-cadru se limitează la minimul cerut pentru a realiza aceste obiective la nivel european şi nu depăşeşte ceea ce este necesar în acest scop.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...