Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 869/2004 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Tratatului internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură Număr celex: 32004D0869

În vigoare de la 23.12.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 24 februarie 2004
privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Tratatului
internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentaţie
şi agricultură
(2004/869/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37 şi articolul 175 alineatul (1) coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf şi alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Securitatea alimentară la nivel mondial şi o agricultură durabilă depind de conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor fitogenetice pentru cercetarea agricolă şi selecţie.

(2) Comunitatea este membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).

(3) Tratatul internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură, denumit în continuare "tratatul internaţional", a fost adoptat de Conferinţa FAO la 3 noiembrie 2001 la Roma.

(4) Comunitatea şi statele sale membre au semnat tratatul internaţional la 6 iunie 2002.

(5) Tratatul internaţional stabileşte un cadrul global, obligatoriu din punct de vedere juridic, care urmăreşte conservarea durabilă a resurselor fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură, precum şi un sistem multilateral în temeiul căruia toate părţile la tratat au nu numai acces la aceste resurse, ci pot, de asemenea, să împartă avantajele comerciale şi alte avantaje rezultate.

(6) Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor fitogenetice pentru cercetare agricolă şi selecţie joacă un rol esenţial în dezvoltarea producţiei agricole şi în protejarea biodiversităţii agricole.

(7) Facilitând accesul la resursele fitogenetice în cadrul sistemului multilateral, tratatul internaţional ar trebui să promoveze progrese tehnice în sectorul agriculturii, în conformitate cu articolul 33 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

(8) În conformitate cu articolul 174 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, politica Comunităţii din domeniul mediului trebuie să contribuie la conservarea şi protecţia calităţii mediului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...