Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 752/2004 de instituire a Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene Număr celex: 32004D0752

În vigoare de la 09.11.2004 până la 01.09.2016, fiind abrogat(ă) prin Regulamentul nr. 1192/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 2 noiembrie 2004
de instituire a Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene
(2004/752/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 225 A şi 245,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 140 B şi 160,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Curţii de Justiţie,

întrucât:

(1) Articolul 225 A din Tratatul CE şi articolul 140 B din Tratatul Euratom abilitează Consiliul să constituie camere jurisdicţionale cu scopul de a audia şi de a decide în primă instanţă în anumite categorii de acţiuni şi proceduri din domenii specifice, de a stabili normele cu privire la organizarea acestor camere jurisdicţionale şi sfera competenţelor care li se atribuie.

(2) Constituirea unei camere jurisdicţionale specifice cu scopul de a exercita competenţa în primă instanţă în litigii privind funcţia publică europeană, în prezent aflate în competenţa Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, ar îmbunătăţi funcţionarea sistemului jurisdicţional comunitar. Acest aspect răspunde invitaţiei formulate în acest sens în Declaraţia nr. 16 referitoare la articolul 225 A din Tratatul CE1, adoptat la semnarea Tratatului de la Nisa la 26 februarie 2001.

(3) Ca urmare, ar trebui să se alăture Tribunalului de Primă Instanţă o cameră jurisdicţională care, din punct de vedere instituţional şi organizaţional, va fi parte integrantă a instituţiei Curţii de Justiţie, ai cărei membri au statut similar celui al membrilor Tribunalului de Primă Instanţă.

(4) Noua cameră jurisdicţională ar trebui să aibă o denumire care să o diferenţieze de completele sale sau de completele de judecată din cadrul Tribunalului de Primă Instanţă.

(5) Pentru a facilita înţelegerea sistemului jurisdicţional în ansamblu, ar trebui prevăzute într-o anexă la Statutul Curţii de Justiţie dispoziţii referitoare la competenţa, componenţa, organizarea şi procedura camerei jurisdicţionale.

(6) Numărul judecătorilor ce constituie camera jurisdicţională ar trebui să fie adaptat la specificul cauzelor. Pentru de a facilita luarea deciziei de către Consiliu cu privire la numirea judecătorilor, ar trebui să se prevadă instituirea de către Consiliu a unui comitet consultativ independent care să verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile relevante de către candidaturile prezentate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...