Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 418/2004 de stabilire a liniilor directoare pentru gestiunea Sistemului european de schimb rapid de informaţii (RAPEX) şi pentru notificările prezentate în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2001/95/CE [notificată cu numărul C(2004) 1676] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0418

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de stabilire a liniilor directoare pentru gestiunea Sistemului european
de schimb rapid de informaţii (RAPEX) şi pentru notificările prezentate
în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2001/95/CE
[notificată cu numărul C(2004) 1676]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2004/418/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 pentru securitatea generală a produselor1, în special articolul 11 alineatul (1) al treilea paragraf,

după consultarea comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE,

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE instituie un Sistem european de schimb rapid de informaţii (RAPEX) în vederea realizării schimbului rapid de informaţii între statele membre şi Comisie cu privire la măsurile şi acţiunile care vizează produsele care prezintă un risc ridicat pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor.

(2) RAPEX contribuie la prevenirea aprovizionării consumatorilor cu produse care prezintă un risc ridicat pentru sănătatea şi siguranţa acestora, facilitează monitorizarea eficienţei şi consecvenţei acţiunilor de supraveghere a pieţei şi de aplicare a dispoziţiilor legale în statele membre şi asigură o bază pentru identificarea nevoilor de acţiune la nivel comunitar.

(3) Procedura de notificare prevăzută la articolul 11 din Directiva 2001/95/CE prevede schimbul de informaţii dintre statele membre şi Comisie cu privire la măsurile şi acţiunile care vizează produsele periculoase care nu prezintă un risc grav pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor.

(4) În vederea realizării în mod eficient a procedurilor de notificare prevăzute de Directiva 2001/95/CE de către Comisie şi autorităţile competente ale statelor membre, se impune punerea în aplicare a dispoziţiilor relevante din directiva menţionată, în special a conceptului de risc grav şi de riscuri ale căror efecte nu depăşesc sau nu pot depăşi teritoriul unui stat membru, dar care pot fi de interes pentru toate statele membre.

(5) Pentru a facilita funcţionarea sistemului RAPEX şi a procedurii de notificare prevăzute la articolul 11, liniile directoare trebuie să cuprindă un formular de notificare standard şi criterii de clasificare a notificărilor în funcţie de gradul de urgenţă a acestora. De asemenea, liniile directoare trebuie să stabilească modalităţile de funcţionare, inclusiv termenele limită pentru diferitele etape ale procedurilor de notificare.

(6) Liniile directoare trebuie să se adreseze autorităţilor naţionale desemnate ca puncte de contact în cadrul sistemului RAPEX şi care răspund de procedura de notificare prevăzută la articolul 11 din Directiva 2001/95/CE. Comisia trebuie să folosească liniile directoare drept document de referinţă pentru gestiunea sistemului RAPEX şi a procedurii de notificare prevăzute la articolul 11,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...