Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1184/2006 de aplicare a anumitor reguli de concurenţă în domeniul producţiei şi comerţului cu produse agricole (versiune codificată) Număr celex: 32006R1184

În vigoare de la 04.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1184/2006 AL CONSILIULUI
din 24 iulie 2006
de aplicare a anumitor reguli de concurenţă în domeniul producţiei
şi comerţului cu produse agricole (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 36 şi 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Regulamentul nr. 26 al Consiliului din 4 aprilie 1962 de aplicare a unor reguli de concurenţă în domeniul producţiei şi comerţului cu produse agricole2 a fost modificat în conţinutul său3. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalitate, să se procedeze la codificarea regulamentului menţionat anterior.

(2) Rezultă din articolul 36 din tratat că aplicarea regulilor de concurenţă în domeniul producţiei şi comerţului cu produse agricole, reguli prevăzute în tratat, constituie unul din elementele politicii agricole comune. Prin urmare, dispoziţiile prezentului regulament trebuie să fie completate luând în considerare evoluţia acestei politici.

(3) Regulile de concurenţă privind acordurile, deciziile şi practicile prevăzute la articolul 81 din tratat, precum şi exploatarea abuzivă a poziţiilor dominante, trebuie aplicate în domeniul producţiei şi comerţului cu produse agricole, în măsura în care aplicarea lor nu împiedică funcţionarea organizaţiilor naţionale ale pieţelor agricole şi nu pune în pericol realizarea obiectivelor politicii agricole comune.

(4) Este necesar să se acorde o atenţie deosebită situaţiei asociaţiilor de operatori agricoli în măsura în care acestea au ca obiectiv, în special, producţia sau comerţul în comun cu produse agricole sau utilizarea de instalaţii comune, cu condiţia ca o astfel de acţiune comună să nu excludă concurenţa sau să pună în pericol realizarea obiectivelor de la articolul 33 din tratat.

(5) Atât în scopul de a evita compromiterea elaborării unei politici agricole comune, cât şi de a asigura certitudinea juridică şi tratamentul nediscriminatoriu al întreprinderilor interesate, Comisia, sub rezerva controlului Curţii de Justiţie, trebuie să aibă competenţă exclusivă pentru a constata dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la cele două motive precedente în ceea ce priveşte acordurile, deciziile şi practicile prevăzute la articolul 81 din tratat.

(6) În scopul punerii în aplicare, în cadrul elaborării politicii agricole comune, a normelor privind ajutoarele în favoarea producţiei sau comerţului cu produse agricole, Comisia trebuie să fie capabilă să stabilească un inventar al ajutoarelor existente, noi sau proiectate, să prezinte statelor membre observaţii utile şi să le propună măsuri corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...