Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1183/2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte (versiune codificată) Număr celex: 32006R1183

În vigoare de la 04.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1183/2006 AL CONSILIULUI
din 24 iulie 2006
privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1208/81 al Consiliului din 28 aprilie 1981 de stabilire a unei grile comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte3 a fost modificat în mod substanţial4. Din motive de claritate şi de raţionalitate, este necesar să se procedeze la codificarea regulamentului menţionat anterior.

(2) Constatările cursurilor şi măsurile de intervenţie în sectorul cărnii de vită şi mânzat trebuie să se efectueze pornind de la grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte.

(3) Clasificarea carcaselor de bovine adulte trebuie să se efectueze pe baza conformaţiei şi a stratului de grăsime. Utilizarea combinată a acestor două criterii permite repartizarea carcaselor în clase. Carcasele astfel clasificate trebuie să facă obiectul identificării.

(4) În vederea aplicării omogene a prezentului regulament în Comunitate, este necesar să se prevadă verificări la faţa locului de către un comitet de control comunitar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 Avizul Parlamentului European din 27 aprilie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...