Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă în timpul călătoriei pe calea aerului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R1107

În vigoare de la 26.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat2

întrucât:

(1) Piaţa unică pentru serviciile aeriene ar trebui să fie în folosul cetăţenilor în general. În consecinţă, persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de un handicap, vârstă sau orice alt factor, ar trebui să beneficieze de condiţii de transport aerian comparabile cu cele ale celorlalţi cetăţeni. Persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă au acelaşi drept ca toţi ceilalţi cetăţeni la liberă circulaţie, libertatea de alegere şi tratament nediscriminatoriu. Aceasta se aplică atât la transportul aerian, cât şi la alte domenii ale vieţii.

(2) Persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă ar trebui, prin urmare, să fie acceptate la transport şi să nu fie refuzate din cauza handicapului sau lipsei de mobilitate, exceptând motivele întemeiate de siguranţă prevăzute de lege. Înainte de a accepta rezervările efectuate de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă, transportatorii aerieni, agenţii acestora şi operatorii de turism ar trebui să depună toate eforturile posibile pentru a verifica dacă există un motiv întemeiat de siguranţă care ar împiedica astfel de persoane de la efectuarea zborurilor respective.

(3) Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze alte drepturi ale pasagerilor stabilite de legislaţia comunitară şi în mod expres Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite3 şi Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor4. În situaţia în care aceeaşi eventualitate ar da naştere aceluiaşi drept de compensare sau la o nouă rezervare în condiţiile actelor legislative respective, precum şi în temeiul prezentului regulament, persoana îndreptăţită ar trebui să îşi poată exercita dreptul respectiv doar o singură dată, în mod discreţionar.

(4) Pentru a oferi persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă condiţii de transport comparabile cu cele ale altor cetăţeni, ar trebui să se pună la dispoziţia acestora asistenţa necesară pentru a răspunde nevoilor lor speciale, atât la aeroport, cât şi la bordul aeronavei, prin angajarea personalului şi utilizarea echipamentului necesar. În scopul incluziunii sociale, persoanele respective ar trebui să beneficieze de această asistenţă fără taxe suplimentare.

(5) Asistenţa furnizată la aeroporturile situate pe teritoriul unui stat membru pentru care se aplică tratatul ar trebui, printre altele, să permită persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă să se deplaseze de la un punct indicat de sosire la un aeroport spre aeronavă şi de la aeronavă la un punct indicat de plecare de la aeroport, inclusiv îmbarcarea şi debarcarea. Aceste puncte ar trebui să fie indicate cel puţin la intrările principale în clădirile terminalelor, în zonele cu ghişee de îmbarcare, în trenuri, tramvaie, metrouri şi staţii de autobuz şi taximetre, în alte locuri de transbordare, precum şi în parcările de la aeroporturi. Asistenţa ar trebui organizată în aşa fel încât să nu determine perturbări şi întârzieri, asigurând în acelaşi timp standarde înalte şi echivalente pe întreg teritoriul Comunităţii şi făcând uz eficient de resurse, indiferent de aeroportul sau aeronava implicate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...